Peter van Rooy: Hoe om te gaan met de (stikstof)crisis?

Webinar reeks Masters of the Mutual Gains Approach

Op 19 september vond het webinar met Peter van Rooy plaats over o.a. de stikstofcrisis: Luisteren = zijn, voorbij ego’s en opvattingen. Hoe om te gaan met de (stikstof)crisis?

Peter van Rooy stond in dit webinar stil bij de vraag wat er nodig is om uit de huidige stikstofcrisis te komen. Daarbij kijkt hij naar wat we kunnen leren van de aanleg van windenergie op zee, en hoe de Mutual Gains Approach kan bijdragen. Wat is er nodig vanuit de overheid en politiek? Welke rol spelen burgers daarbij? Hoe kunnen provincies en gemeenten nu het best omgaan met de boze boeren op hun stoep? En wat kan de nieuwe Omgevingswet bijdragen? 
Vragen die niet alleen voor de stikstofcrisis opgaan, maar net zo zeer voor de woningbouwcrisis, de toekomst van landbouw en natuur, en de crisis in de asielopvang. We lijken steeds meer tegenover elkaar te komen staan als burger en overheid, maar ook als burgers onderling. Hoe kunnen we als overheid en maatschappij met elkaar in gesprek komen op een manier waarbij we weer samen aan de oplossing werken?

Er was veel belangstelling voor het webinar, en niet alle vragen konden tijdens het webinar beantwoord worden. De meeste antwoorden zijn echter terug te vinden in de publicatie of de podcasts (zie hierna). Wat betreft voedseltransitie op land nog een reactie van Peter: “Er zijn inderdaad al prachtige voorbeelden van boeren die het wel degelijk duurzaam aanpakken. In het nieuwe advies van Remkes worden die buiten de dwang gelaten. Ze verdienen alle lof. Zet een deel van middelen in voor bedrijven die de overgang van gangbaar naar biologisch willen maken, zou ik zeggen. Omschakelen kost drie tot vijf jaar, te lang om zonder inkomsten te overleven. Dit onderwerp zou ook betrokken moeten worden bij de keukentafelgesprekken, waar ik het in het webinar over sprak. Laten zien hoe het kan is altijd krachtiger dan zeggen hoe het moet.”

Lees- en luistertip

Op 30 augustus is een publicatie uitgekomen waarin Peter ingaat op vragen die we ook in dit webinar aan de orde hebben gesteld, ‘Wind op Zee – Lessen voor Land’. Meer over deze publicatie kun je ook hier lezen. In de aanloop naar deze publicatie zijn drie podcast afleveringen opgenomen die o.a. op Spotify te beluisteren zijn.

Over de spreker

Peter van Rooy werkt ruim dertig jaar als extern collega voor en met medewerkers, directieleden en bestuurders van overheden en in mindere mate marktpartijen. Met zijn onorthodoxe doch constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor heeft hij diverse prijzen in de wacht gesleept, en was genomineerd voor de Frans Evers Award voor de Mutual Gains Approach 2020/21. Uit het juryrapport: “Peter heeft met zijn werk de afgelopen twintig jaar op inspirerende wijze bijgedragen aan de toepassing van het MGA gedachtegoed. Met een persoonlijke drive, inzet en vasthoudendheid die waardering verdient. De jury is van mening dat Peter van Rooy met een onorthodoxe stem de improvisatie boven de theorie stelt, omdat hij als geen ander het individu in het verhaal zoekt en ook zichzelf als professional met overtuiging in het geding brengt. Door zijn werk als trainer, schrijver, adviseur en projectleider ontwikkelde Peter van Rooy een originele stem en benadering van MGA die honderden professionals heeft geïnspireerd om MGA-principes in hun werk toe te passen. Zijn werk en aanpak hebben aangetoond hoe belangrijk het is om diep te luisteren om de wereld van beleidsprogramma’s te overbruggen naar de wereld van burgers en gemeenschappen wier leven wordt beïnvloed door te proberen te begrijpen wat deze individuen en groepen motiveert en dit te brengen in de dialogen en onderhandelingen die MGA vormen in de praktijk.”

Dit webinar is onderdeel van een reeks. De andere webinars zijn hier terug te zien.