Welkom bij het Mutual Gains Netwerk

1
2
3
4
5

Welkom op de site van het Mutual Gains netwerk, een informele organisatie van mensen die de praktijk van het “excellent onderhandelen” in woord en daad zijn toegedaan.

Terugkijkend op de tekst die hier vanaf de oprichting, zo’n negen jaren geleden heeft gestaan, is er enorm veel veranderd. Hoewel uit de blogs op deze site blijkt dat er nog veel valt te verbeteren, zijn er steeds meer professionals die de aanpak “goed onderhandelen is geen kwestie van winnaars en verliezers, maar van tevreden gezichten aan beide kanten van de tafel” toepassen. Als onderhandelaars maar ook steeds vaker als onafhankelijke beleidsbemiddelaars, begeleiders of voorzitters. De aandacht voor goed voorbereide onderhandelingen, de inbreng van stakeholders in zorgvuldig georganiseerde processen, de toename van het aantal mediators en de belangstelling van studenten voor conflictstudies: het zijn hoopvolle tekenen voor een mogelijke omslag in het denken over onderhandelen.

Lang had onderhandelen als vakgebied in Nederland nauwelijks aandacht. De inhoud en betekenis van de vele wetenschappelijke publicaties, met name uit de Verenigde Staten, schenen niet door te dringen in de Nederlandse praktijk. Niet alleen journalisten gaan nog steeds uit van het principe van winnaars en verliezers. Onze taal is doorspekt met concessies doen, kwetsbaar opstellen en harde onderhandelaars. Standpunten bepalen de politieke compromissen; vaak is volstrekt niet duidelijk welke belangen van wie nu eigenlijk gediend worden. Het niet goed vastleggen van afspraken en het niet nieuwsgierig zijn naar mogelijkheden van creatieve oplossingen van anderen hoort daarbij. 

Maar inmiddels zijn er veel successen met onderhandelen met toepassing van de principes van de mutual gains aanpak en verschijnen er niet alleen Nederlandse vertalingen van Amerikaanse auteurs, maar ook publicaties van auteurs uit eigen land. De onderliggende principes van MGA verbinden onder andere Strategisch Omgevings Management (SOM), Verbindend Onderhandelen en andere verschillende adviesbureaus die deskundigen leveren die de principes van MGA kunnen toepassen.

Het Mutual Gains netwerk verbindt MGA-professionals in hun enthousiasme en vakontwikkeling. Leden leveren een bijdrage aan een professionele mutual gains aanpak op lokaal, nationaal en ook internationaal niveau. Sommigen als onafhankelijk procesmanager of beleidsbemiddelaar, anderen als docent of publicist. Namen en gegevens op deze website. En ook inspiratie voor eigen opgaven met voorbeelden uit de praktijk (blogs), trainingen en bijeenkomsten en publicaties. 

Met vriendelijke groet,

Frans Evers