Over ons

Het Mutual Gains Netwerk is een informele organisatie van mensen die de praktijk van het “excellent onderhandelen” in woord en daad zijn toegedaan.

Het Mutual Gains Netwerk verbindt MGA-professionals in hun enthousiasme en vakontwikkeling. Leden leveren een bijdrage aan een professionele mutual gains aanpak op lokaal, nationaal en ook internationaal niveau. Sommigen als onafhankelijk procesmanager of beleidsbemiddelaar, anderen als docent of publicist.

U kunt hier contact opnemen met ons.