Lidmaatschap

Leden van het Mutual Gaines Approach-netwerk hebben in principe een uitgebreide opleiding gevolgd in het gedachtengoed en de toepassing van MGA voor onderhandelingen. Deelname aan de IPMS-week in het verleden of een meerdaagse training bij PON in Cambridge (Boston) is een goede aanbeveling. Leden hebben ruime beroepsmatige ervaring in het opzetten, leiden of begeleiden van onderhandelingen of daarop lijkende processen als beleidsbemiddelaar of als mediator. Ook ruime ervaring met het trainen van MGA en het helpen bij de ontwikkeling van professionals kan een reden zijn om gevraagd te worden als lid van het netwerk.

Er kunnen ook leden zijn die met unieke bijdragen de ontwikkeling en toepassing van MGA in Nederland hebben mogelijk gemaakt. Uit de beschrijving van de achtergrond van een lid op deze site is duidelijk met welke expertise je te maken hebt.

Om lid te worden van het MGA-netwerk, moet je worden voorgedragen door een van de leden. Je wordt dan met instemming van een aantal andere leden uitgenodigd voor een bijeenkomst van het netwerk. Je krijgt de gelegenheid om je voor te stellen en deel te nemen aan de discussie. Enige tijd later kun je door de voorzitter schriftelijk worden voorgedragen als lid. Als er geen bezwaren van leden zijn, krijg je bericht dat je van harte welkom bent bij het netwerk. Als lid word je vervolgens voor alle openbare en besloten bijeenkomsten en activiteiten van het netwerk uitgenodigd. We verwachten dat je actief deelneemt, onder andere door af en toe een blog te schrijven, een discussie in te leiden of als referent op te treden.

Leden leveren naast een inhoudelijke bijdrage ook een jaarlijkse financiële bijdrage.