Omgevingscommunicatie & participatie – Een praktisch stappenplan

Ons kleine landje staat voor grote uitdagingen. Denk aan de opvang van asielzoekers, de energietransitie, grootschalige woningbouw, renovaties van bruggen en kades, natuurbehoud en de verduurzaming van de landbouw. Complexe opgaven met veel en soms tegengestelde belangen. Hoe krijg je overzicht over alle partijen en hun belangen? En hoe ontwikkel je een omgevingsaanpak waarin al die belangen een plek krijgen, en die voldoet aan de Omgevingswet? Hoe voorkom je weerstand, vertraging en verlies van vertrouwen?

Met dit boek neemt Monique Broekhoff de communicatieadviseur mee in de belangrijkste begrippen van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en laat zij zien welke waarde communicatie (COM) daar aan toevoegt. Met vlot beschreven theorie, boordevol praktijkvoorbeelden én een praktisch stappenplan spoort ze communicatieadviseurs aan een stevige rol te pakken in de interactie met de omgeving.

“Met SOM-COM zorgen we voor zorgvuldige omgevingsprocessen en meer voortgang, en bouwen we tegelijkertijd aan meer vertrouwen van de omgeving. Omgevingsmanagement is een heel communicatief vak. En wie weet er nu meer van communicatie dan jij? Juist!”

Met praktijkverhalen van o.a. Gonda Duivenvoorden, Frans Evers, Marcel Hoogsteder, Chantal van der Leest, Camiel Masselink, Elisa Salentijn, Karsten Schipperheijn, Johan Simon en Marion van der Voort

Omgevingscommunicatie & participatie – Een praktisch stappenplan
Monique Broekhof, 2023
ISBN 9789081778473