Martien Kuitenbrouwer: de kracht van reconstructies

Martien Kuitenbrouwer neemt u in haar webinar op 9 mei mee in de methodiek van de ‘reconstructie clinics’. Deze methodiek, ontwikkeld door het Public Mediation Programme aan de Universiteit van Amsterdam en doorontwikkeld door PM is bedoeld om partijen die met elkaar in conflict zijn geraakt rondom een maatschappelijke opgave een ‘doorstart’ te bieden. Hoe kijken de verschillende betrokkenen naar de gebeurtenissen uit het verleden? Welke momenten waren voor hen kritiek? Wat gebeurde er in de dynamiek die leidde tot escalatie? Door aandacht te besteden aan de verschillende ‘narratieven’ van betrokkenen en gezamenlijk te ontleden hoe de gebeurtenissen en de interpretatie van gebeurtenissen kan leiden tot escalatie ontstaat wederzijds begrip en ruimte om de toekomst samen vorm te geven. Bij een reconstructie-clinic gaat het niet om waarheidsvinding noch om het vinden van consensus of oplossingen, maar om inzicht te krijgen in en begrip te krijgen voor ieders ‘frame’, die vaak onderliggend zijn aan de belangen door partijen geformuleerd worden. De reconstructie methode is daarom uitermate geschikt om in te zetten wanneer een MGA-traject vastloopt of wanneer gebeurtenissen uit het verleden de beoogde samenwerking in hun greep lijken te houden.

Martien Kuitenbrouwer is Public Mediator met meer dan 25 jaar ervaring in het publiek domein. Ze werkte als consultant, ambtenaar, bestuurder en richtte in 2015 het Public Mediation Programme op aan de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met David Laws en Alexander Rinnooy Kan. Sinds 2018 runt ze samen met Marc Rijnveld het bureau Public Mediation, de verzelfstandiging van het UvA programma. Martien werkt onder andere met de SER aan complexe samenwerkingen rondom (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen, in diverse gemeenten bij grootstedelijke opgaven zoals energietransitie en gebiedsontwikkeling; en in het sociaal/veiligheidsdomein bij vraagstukken rondom kwetsbare gezinnen en jeugdbescherming Naast haar werk in de praktijk is PhD-candidate en docent aan de UvA.