Jeroen Medema: Joint Fact Finding – alleen het antwoord op discussies over de feiten?

Op 28 november sprak in de Webinar reeks Masters of the Mutual Gains Approach Jeroen Medema over het thema Joint Fact Finding: meer dan alleen het antwoord op discussies over de feiten?

Jeroen Medema ging in het webinar in op de methodiek van ‘Joint Fact Finding (JFF)’. Van origine is JFF een methodiek die wordt ingezet ten behoeve van het beslechten van kennisconflicten, ofwel wanneer partijen het niet eens zijn over de feiten. Want als partijen het in een MGA-traject al niet eens kunnen worden over deze feiten, hoe moeten ze het dan ooit eens worden over de rest? Door onderwerpen echt samen te onderzoeken, ontstaat er een gezamenlijk beeld en gedeeld eigenaarschap.

Dat klinkt wellicht makkelijk, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Het JFF-model biedt enerzijds een aantal goede handvatten hoe hiermee om te gaan, maar laat anderzijds nog veel ruimte voor interpretatie. Tijdens het webinar werden daarom zowel theorie, als ook verschillende praktijkervaringen gedeeld en er werd ingegaan op meer creatieve toepassingen van JFF om ook andere doelen te kunnen behalen. Want JFF is veel meer dan alleen een methodiek om kennisconflicten op te lossen!

Jeroen Medema is adviseur bij WesselinkVanZijst en inmiddels een kleine 10 jaar actief als practitioner in het vakgebied van MGA. In het werkveld is hij actief als (organisatie)adviseur en onafhankelijk procesbegeleider bij complexe vraagstukken rondom opgaven in een veelvoud aan sectoren, waaronder de water-, energie-, veiligheid-, luchtvaart-, infrastructuur-, sociale woningbouwsector en nog verschillende anderen. Naast zijn werk in het veld is hij actief als trainer en werkt hij aan kennisoverdracht door het schrijven van boeken, publicaties en blogs. Zo schreef hij een publicatie over Joint Fact Finding aan de hand van een kennisconflict over een evenemententerrein in de gemeente Amsterdam.

Hieronder kunt u de presentatie inzien. Bekijk ook de publicatie over Joint Fact Finding van Jeroen Medema.