Don Bijl: Gemeentelijke fusie – Het kan wèl positief

Op maandag 23 januari gaf toenmalig burgemeester Don Bijl van Purmerend tijdens een MGA-webinar een inkijk in hoe een gemeentelijke fusie als een positief proces kan verlopen door uit te gaan van het erkennen en versterken van elkaars krachten in plaats van het uitvergroten van de tegenstellingen. Hij deelde met ons de manier waarop de op consensus gerichte onderhandelingen hebben plaats gevonden bij het samengaan van twee gemeenten met verschillende profielen: stad en platteland; Purmerend en Beemster. Bij dit proces zijn op een transparante manier alle fracties in beide gemeenteraden betrokken evenals maatschappelijke organisaties en inwoners in allerlei zettingen, gericht op de vraag: wat voor gemeente willen wij zijn? De samenvoeging van werelderfgoed Beemster (12.000 inwoners) en stad Purmerend (82.000 inwoners) per 1 januari 2022 heeft geleid tot een gemeente die over enkele jaren de grens van 100.000 inwoners zal passeren.

U kunt het webinar hier terugkijken:

Don Bijl was na zijn periode als kabinetschef van de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland gedurende 21 jaar lang burgemeester o.a. in Wijdemeren. Vanaf 1 juli 2009 was hij burgemeester van Purmerend. Hij ging daar op 1 juni 2022 met pensioen en werd waarnemend burgemeester. Als echte verbinder weet hij hoe belangrijk het als lokale overheid is om ervoor te zorgen dat inwoners zich gehoord voelen en om gezamenlijk tot oplossingen te komen. 

Co-referent: Hans van Zijst