Verkeersveiligheid in Noord-Brabant

?

Hoe MGA door p2 zorgt voor nieuw elan in verkeersveiligheidsbeleid

Het aantal verkeersslachtoffers inNoord-Brabant daalt gestaag. Toch was de provincie Noord-Brabant ervan overtuigd dat er meer winst te behalen viel. p2?ers Marja van Schie en Annekevan der Zwaart begeleiden het proces waarin overheden, kennisinstituten en belangenpartijen samen een nieuw visie op verkeersveiligheid ontwikkelen.

Mara Leerdam, teamleider Verkeersveiligheid provincie Noord-Brabant: ?We zijn met p2in zee gegaan, omdat zij maatwerk in procesmanagement leveren. De managers hebben de kennis en kunde van verschillende methodenin huis. Ik zag voor ons project raakvlakken met MGA. p2 bood de mogelijkheid MGA te combineren met procesmanagement. Bovendien bieden ze de onafhankelijkheid die ons als provincie scherp houdt.?

Marja van Schie (p2): ?We hebben ons eerst verdiept in de belangen van alle partijen, door ieder afzonderlijk te interviewen en de uitkomsten weer te geven in een themaatlas. Op basis daarvan hebben we een proces ontworpen dat aansloot bij de verschillende belangen. Door partijen op een andere manier bij elkaar te brengen dan ze gewend waren, ontstond ruimte en lef voor een nieuwe aanpak. Tijdens een bestuurlijk ontbijt en een brede partnerbijeenkomst hebben de partijen gezamenlijk het gewenste eindresultaat voor het Ontwikkelingstraject Verkeersveiligheid omschreven en een nieuwe ambitie geformuleerd. Wij hielpen de deelnemers om deze zoektocht open en verkennend in  te gaan. De deelnemers werken nu hun initiatieven uit en geven daarmee het verkeersveiligheidsbeleid in Brabant nieuw elan.? 

Meer weten over dit project of MGA door p2?

Neem contact op met Marja van Schie:

m.vanschie@p2.nl

t 0418 66 47 47

www.p2.nl