Categorie: Blogs

1
2
3
4
5

Berichten en evenementen

What if?

De opkomst van het Chinese communistische imperium en alle daarmee samenhangende wereldproblemen hadden niet bestaan als toenmalig nationalistisch leider Chiang Kai Shek niet onder Amerikaanse druk een fatale fout had gemaakt in de vroege...

De kracht van zelfkennis bij onderhandelen

  Onderhandelingen roepen altijd een bepaalde mate van spanning op. Vaak zijn de belangen groot en staat er veel op het spel. Of het proces loopt het gewoon niet lekker. Je ademhaling versnelt, je...

Thank you for the stories

  “Wat moest ik doen toen een van de onderhandelaars huilend de zaal verliet? Wat zouden jullie gedaan hebben?” Mijn lessen, trainingen en colleges zijn bijna altijd doorspekt met verhalen over gebeurtenissen uit eigen...

De derde golf, maar dan anders.

Vrees voor de derde golf neemt toe! Wat staat ons te wachten? Kunnen we met de bestaande structuren en machtsverdelingen wel omgaan met zo uiteenlopende belangen van mensen, bedrijven en landen?  Wie het voordeel...

Macht en onmacht: dialoog in asymmetrisch conflict

De Palestijnse president Mahmoud Abbas weigert rechtstreeks met Israël te onderhandelen over een eigen staat; Omwonenden staken hun overleg met Schiphol over voorwaarden voor groei; en als de Provincie Groningen wil praten over stikstof...

Normen en waarden in het Groene poldermodel

Deze thuisblijftijden verleiden tot opruimen. Zo vond ik een artikel uit 1999 terug dat ook gisteren geschreven had kunnen zijn, zij het dat het groene poldermodel achter de “groene gordijnen” van de Tweede Kamer...

Wat is er toch met MGA?

Bij het lezen van recente artikelen en verslagen over de mutual gains approach (MGA) viel mij op dat soms het gedachtegoed vergeten wordt waarop werkwijzen en het complex van vaardigheden van de mutual gains...

Intelligente energietransitie: standpunten en startpunten

De aanpak van het Coronavirus is een fraai voorbeeld van complementaire verantwoordelijkheden. Het Rijk stelt duidelijke kaders, gemeenten handhaven, zorgcentra organiseren opvang, ondernemers beschermen klanten en medewerkers en particulieren houden anderhalve meter afstand. Belangrijke...