Grotere Kleinere Taart

Door: Luc Berris

De provincie ? in dit geval Noord Holland ? moet bezuinigen op natuurbeleid. Even uitleggen: Een handvol natuurbeheerders, waaronder Natuurmonumenten en het Noord-Hollands Landschap, beheert natuurgebieden en koopt door rijk en provincie daartoe aangewezen landbouwgrond aan om die natuurgebieden te vergroten of met elkaar te verbinden. Dit wordt sinds enige jaren voor het grootste deel door die provincie betaald. Met minder middelen gaat deze taart dus kleiner worden.

Nu zouden we als natuurbeschermers hiertegen kunnen protesteren, maar met de huidige grote bezuinigingsdoelstellingen heeft dat geen enkele zin. Die bezuinigingen komen er toch. Hou deze BATNA even vast.

Plan twee is proberen bij te sturen: als je dan toch gaat snoeien, beste provincie, doe het dan niet zus, maar zo. Maar dan: wij zijn niet de enigen die geraakt worden door deze korting. Voor landbouw, recreatieschappen, particuliere natuurbeheerders en ? enigszins ? waterschappen zijn er ook gevolgen. Voor je het weet ligt er een half dozijn sectorale adviezen en kan de provincie gaan shoppen. Verspilde moeite.

Samen ??n advies maken dus. En in elk geval met de landbouw. Die belangen lijken immers het verst van die van ons af te liggen en een verhaal met natuur ?n landbouw als afzender heeft daarom de grootste politieke betekenis.

Nu komt het aan op personen. Mensen die kunnen denken in werkelijke belangen, in plaats van terug te vallen op standpunten. Gelukkig zijn die er in Noord-Holland.

Kijk, een boer wil weten waar hij aan toe is. Kan ik hier de komende dertig jaar blijven zitten en een gezond bedrijf houden of niet? En als dat dan niet zo mocht zijn, is er dan geld om mij uit te kopen en elders opnieuw te beginnen of staat mijn bedrijf alleen maar als papieren natuurgebied op de kaart? Met alle negatieve gevolgen voor investeringen, bedrijfsopvolging en de waarde van mijn grond van dien. Natuurgebied, misschien wel, maar dan wel boter bij de vis.

Zo kwamen we als “Partners in het veld” tot een gezamenlijke boodschap aan de provincie: bezuinigen doe je zo! De kleinere taart werd groter door niet alleen over geld te praten maar ook over belangen en kwesties die partijen ook wilden regelen. Een bestuurder die hier van af wil wijken, moet wel een heel goed verhaal hebben bij Provinciale Staten. Zaak is dus wel dat die provinciale volksvertegenwoordigers het gelijktijdig met de gedeputeerde gepresenteerd krijgt.

Bij die gelegenheid vraagt een statenlid mij: ?waarom zijn jullie nu opeens vrienden geworden met de landbouw ? jullie hebben toch heel andere belangen??. Tja. MGA maakt de wereld af en toe kennelijk een tikje minder overzichtelijk, maar wel zinvoller.

?