Alexander Rinnooy Kan: De rol van een onafhankelijk voorzitter

Op 6 maart 2023 ging Alexander Rinnooy Kan in een webinar in op de rol van een onafhankelijk voorzitter, zowel in de voorbereiding van consensus gerichte besluitvorming als bij het beslechten van een conflict.

Alexander Rinnooy Kan

Johan Remkes maakte voor zijn opdracht als ‘onafhankelijke gespreksleider voor gesprekken tussen kabinet, medeoverheden en de agrarische sector’ verschillende keren duidelijk dat hij geen bemiddelaar was. Waarom was dat belangrijk? En wat zijn de specifieke kenmerken van de verschillende rollen in een politieke context?

De voorzittersrol kent vele gedaanten, die soms ook niet duidelijk zijn. In oplopende vorm van zwaarte in de context van consensus gericht onderhandelen kennen we de assistent/consultant van de formele voorzitter, de procesbegeleider bijna zelfstandig naast de voorzitter opererend, de facilitator die als onafhankelijke op verzoek van de voorzitter de discussie leidt, de onafhankelijk voorzitter, de mediator en de arbiter (hoewel de laatste dichter bij de rechter staat).

Bij nogal wat functies lopen de verschillende mogelijkheden door elkaar. Wanneer is zuiverheid in je rolopvatting van belang en wanneer kunnen rollen wel gecombineerd worden?

Alexander Rinnooy Kan neemt ons in dit webinar mee naar de wereld van de voorzitters. Niet alleen schreef hij samen met Gerdi Verbeet het boek ‘Voorzitter!’, maar ook heeft hij veel ervaring als voorzitter, onder andere van de SER en VNO-NCW. En vanzelfsprekend werkte hij regelmatig samen met andere voorzitters, zoals bijvoorbeeld in de Raad van Bestuur van ING. Ook die ervaring betrekt hij in zijn verhaal. Hij is sinds 2012 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en hij is een prominent lid van D66 (2015-2019 lid Eerste Kamer).

Co-referent van dit webinar was Marja van Schie.

Het webinar is hieronder terug te zien.