Gebiedsproces Oostelijke Vechtplassen

Op 17 april sprak Luc Berris vanuit het MGA netwerk in een webinar met Albert Hooijer en Willem Hellevoort over de Oostelijke Vechtplassen – een complex gebiedsproces met resultaten dankzij toepassing van MGA principes. Je kunt het webinar hieronder terugkijken.

De Oostelijke Vechtplassen vormen één van de grootste laagveenmoerassen van Nederland en kennen daarmee haast vanzelfsprekend de Natura 2000 status. Tegelijkertijd is de landbouw – vooral in de vorm van melkveehouderij – hier van oudsher van belang. Deze twee functies zijn daarbij ook nog eens ruimtelijk nauw verweven met elkaar. Hier komt bij dat het gebied populair is bij de waterrecreanten. Van de zeer druk bevaren Loosdrechtse Plassen tot het ronduit rustige Naardermeer als twee uitersten. De ondernemingen in de watersport vormen hier dan ook stakeholder nummer drie. Het grootste deel van dit gebied ligt in de provincie Noord-Holland, maar een ander, niet onbelangrijk, stuk in Utrecht. Beide provincies voeren lang niet altijd hetzelfde natuurbeleid. Zie daar de complexiteit in een notedop. Om hier natuurdoelen te realiseren, aan de wensen van recreanten tegemoet te komen en tegelijkertijd de landbouw perspectief te blijven bieden, loopt hier al vele jaren een gebiedsproces. Verreweg de grootste grond- (en water-) eigenaar in dit gebied is Natuurmonumenten. Enerzijds maakt dit de situatie weer wat overzichtelijker, maar anderzijds wordt er vaak ook met argusogen gekeken naar een organisatie met zo’n grote machtspositie…

Albert Hooijer, melkveehouder en LTO-bestuurder te Weesp, en Willem Hellevoort, tot voor kort provinciaal bestuurder bij Natuurmonumenten in Noord-Holland, lichten kort toe waar het gebiedsproces over gaat. Vervolgens gaan zij in op de proces stappen die er nodig waren om te komen tot onderling vertrouwen, mandaat van hun achterbannen en resultaten uit de onderhandelingen. Dit doen we aan de hand van een interview door Luc Berris. Hij zal beiden ook vragen naar hun inzicht in hun eigen BATNA en dat van de ander, naar interventies die zijn toegepast en naar de manier waarop is afgesproken hoe de resultaten worden geborgd.

Over de sprekers

Albert Hooijer

Albert Hooijer heeft een melkveebedrijf aan de Vecht nabij Weesp en de Ankeveense Plassen. Het bedrijf huisvest ook een verblijfsaccomodatie. Hij is al vele jaren actief als regionaal LTO-bestuurder en daardoor actief betrokken bij verschillende gebiedsprocessen, zoals de Groene Uitweg, Oostelijke Vechtplassen en diverse kavelruil processen. Link met natuur: Albert vindt het gewoon leuk om te werken aan bloemrijke slootkanten, maar ondervindt daarbij lang niet altijd een faciliterende houding van de overheid.

Willem Hellevoort

Willem Hellevoort woont in Utrecht (stad) en werkt momenteel bij Staatsbosbeheer in Utrecht (provincie). Tot voor kort werkte hij in verschillende functies bij Natuurmonumenten; als bestuurder in Noord-Holland en als lobbyist in Gelderland, maar ook landelijk. Daarvoor werkte hij o.a. in het managementteam van de directie natuur bij LNV. Link met landbouw: Willem exploiteert een wijngaard bij Bunnik.