Erik Pool: Heeft de win/win-benadering z’n langste tijd gehad?

Erik Pool schreef ‘Macht en Moed – Ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken’ over de ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap tegen de achtergrond van politieke besluitvorming. Hij doet een pleidooi voor ambtelijke autonomie en het weerstaan van de politieke hitte. Een van de uitdagingen is de toenemende complexiteit van de totale overheidsopgave, de vraag of er nog wel voldoende ruimte is om alle belangen te dienen, als “de taart niet meer groter gemaakt” kan worden. Moeten we accepteren dat er in bestuurlijke afwegingsprocessen winnaars en verliezers zullen zijn? Dat roept de vraag op: Heeft de win/win-benadering z’n langste tijd gehad?

Op 14 februari 2022 ging Erik Pool in een webinar in op deze vragen. Co-referenten bij het webinar waren Marc Wesselink en Joosje Bachman. Je kunt het webinar hier terug kijken:

Wil je in plaats van de pdf graag een papieren versie van Macht en moed ontvangen? Stuur dan een mail naar dialoogenethiek@rijksoverheid.nl. De publicatie wordt dan kostenloos naar je toegestuurd.

Erik Pool is filosoof en momenteel werkzaam bij het ministerie van BZK als programmadirecteur Dialoog & Ethiek ten behoeve van ambtelijk vakmanschap. Na zijn opleiding tot journalist heeft hij gewerkt als voorlichter, tekstschrijver en adviseur. In 2006 werd hij bij het ministerie van V&W  programmamanager Strategie, Kennis en Innovatie, waarna hij aan de wieg stond van de Topsector Water. Van 2015 tot 2021 was Erik directeur Participatie bij het ministerie van I&W. Hij schreef in die periode ‘Macht en Moed, ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken’. Sinds 2008 heeft hij samen met zijn vrouw La Scuola, Academie voor Levenskunst, een vrijplaats voor levensvragen en zingeving, met eenmalige activiteiten en doorlopende programma’s.

Dit was het achtste webinar uit onze reeks. Je kunt eerdere webinars hier terugkijken.