mr. Frans Evers: Culturele barrières bij het toepassen van het Mutual Gains gedachtegoed

Dinsdag 6 april van 19.30 tot 20.30 uur

Frans Evers neemt ons mee langs (culturele) obstakels die tijdens onderhandelingen een rol kunnen spelen, waar wij ons vaak niet bewust van zijn. Juist het actieve bewustzijn hiervan en de wijze hoe hiermee om te gaan, spelen een doorslaggevende rol in het wel of niet slagen van (internationale) onderhandelingen. Frans Evers gaat in op onderhandelingslessen met inspirerende voorbeelden uit zijn jarenlange praktijk als onderhandelaar en beleidsbemiddelaar. Ze leren ons een (nog) beter voorbereide onderhandelaar te zijn.

Mr. Frans Evers heeft als onderhandelaar en onafhankelijk voorzitter ruim 40 jaar ervaring in binnen- en buitenland. Hij heeft stakeholders gezamenlijk tot oplossingen gebracht van conflicten die voorheen niet oplosbaar leken. Samen met professor Susskind licht hij in ‘Het Kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat’ de vele aspecten van het Mutual Gains gedachtegoed toe met praktijkvoorbeelden in Nederland.

In diverse functies bij de rijksoverheid leidde hij onderhandelingen over milieubeleid en wetgeving en internationaal, onder andere in verband van de EU, de OESO en de VN. Als Directeur-generaal van de RGD werkte hij aan de verbetering van de samenwerking met marktpartijen. Als hoofddirecteur van Natuurmonumenten was hij onder meer betrokken bij onderhandelingen over de aanleg van IJburg en de Tweede Maasvlakte. In binnen- en buitenland geeft hij trainingen en colleges over MGA binnen overheidsorganisaties, NGO’s, het bedrijfsleven en aan vele universiteiten.