dinsdag 6 april 2021 webinar 19.30 uur

Masters of the Mutual Gains Approach

Laat je inspireren in een webinar reeks door de inzichten van vooraanstaande deskundigen op het gebied van de toepassing van de Mutual Gains Approach en doe actief mee in het gesprek. Het tweede webinar is:

Culturele barrières bij het toepassen van het Mutual Gains gedachtegoed

mr. Frans Evers

Dinsdag 6 april van 19.30 tot 20.30 uur

Frans Evers neemt ons mee langs (culturele) obstakels die tijdens onderhandelingen een rol kunnen spelen, waar wij ons vaak niet bewust van zijn. Juist het actieve bewustzijn hiervan en de wijze hoe hiermee om te gaan, spelen een doorslaggevende rol in het wel of niet slagen van (internationale) onderhandelingen. Frans Evers gaat in op onderhandelingslessen met inspirerende voorbeelden uit zijn jarenlange praktijk als onderhandelaar en beleidsbemiddelaar. Ze leren ons een (nog) beter voorbereide onderhandelaar te zijn.

Mr. Frans Evers heeft als onderhandelaar en onafhankelijk voorzitter ruim 40 jaar ervaring in binnen- en buitenland. Hij heeft stakeholders gezamenlijk tot oplossingen gebracht van conflicten die voorheen niet oplosbaar leken. Samen met professor Susskind licht hij in ‘Het Kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat’ de vele aspecten van het Mutual Gains gedachtegoed toe met praktijkvoorbeelden in Nederland.

In diverse functies bij de rijksoverheid leidde hij onderhandelingen over milieubeleid en wetgeving en internationaal, onder andere in verband van de EU, de OESO en de VN. Als Directeur-generaal van de RGD werkte hij aan de verbetering van de samenwerking met marktpartijen. Als hoofddirecteur van Natuurmonumenten was hij onder meer betrokken bij onderhandelingen over de aanleg van IJburg en de Tweede Maasvlakte. In binnen- en buitenland geeft hij trainingen en colleges over MGA binnen overheidsorganisaties, NGO’s, het bedrijfsleven en aan vele universiteiten.

PRAKTISCHE INFO

Opzet webinar

De aangekondigde spreker licht het onderwerp voorzien van persoonlijke inzichten toe. Twee co- referenten, lid van het MGA-netwerk, geven een korte reactie. Daarin nemen zij ook de per chat binnen gekomen vragen mee vanuit de deelnemers. Vragen kunnen ook vooraf gesteld worden. Deze ontvangen we graag voor donderdag 1 april via info@mga- netwerk.nl. Na de sluiting om 20.30 uur is er de mogelijkheid kort informeel na te praten. Deelname is gratis. De inschrijving geldt voor één webinar. Na afloop kun je je inschrijven voor het volgende webinar.

ANDERE DATA

Maandag 10 mei van 19.30 tot 20.30 uur | Engels

Self knowledge as a source of power in negotiations

Barbara Oliveira, Master Integral Coach, Founder of the Collaboration Lab and member CBI Global network

Maandag 7 juni van 19.30 tot 20.30 uur | Engels

Resolving Land and Energy Conflicts

Patrick Field, Managing director of CBI and associate director of the MIT-Harvard Public Disputes Program

Klik hier om je aan te melden.