De derde golf, maar dan anders.

Vrees voor de derde golf neemt toe! Wat staat ons te wachten? Kunnen we met de bestaande structuren en machtsverdelingen wel omgaan met zo uiteenlopende belangen van mensen, bedrijven en landen? 

Wie het voordeel heeft rond 1980 bewust bezig te zijn geweest met nadenken over de ontwikkelingen in de wereld, zal zich goed herinneren dat de term “derde golf” gemunt is door Alvin Toffler (1928-2016). “The third Wave” uit 1980 was samen met het eerder verschenen boek “Future shock” zijn visie op de te verwachten maatschappelijke en economische ontwikkelingen. 

1980 is in veel opzichten een omslagjaar met uitzicht op heel nieuwe mogelijkheden: bijvoorbeeld de oprichting van CNN, de eerste(kabel) televisiezender die uitsluitend nieuws ging brengen en Roger Fisher en Bill Ury leverden hun manuscript van “Getting to yes” in. 

Het boek van Toffler is nu eigenlijk meer lezenswaardig omdat je kunt nagaan wat er is uitgekomen van zijn verwachtingen, maar vooral ook om te weten of degenen die er iets mee konden doen, dat ook gedaan hebben. Voor het MGA-netwerk een paar in Covid derde golf relevante zaken: 

“De mogelijkheden van internetcommunicatie zullen veel transport vervangen: het ligt voor de hand dat echtgenoten die overdag een groot deel van de tijd thuiswerkend hebben doorgebracht, ‘s avonds uit willen gaan. We mogen aannemen dat het aantal bars, restaurants, clubs en theaters in de omgeving sterk zal toenemen.” Dus bij thuiswerken hoort uitgaan, waarom wordt dan niet onderhandeld met die sector vanuit het belang van deze samenhang? 

Als eerste golf ziet Toffler de agrarische revolutie, de tweede is de industriële en in zijn derde golf is de mens centraal gesteld met veranderingen in leefpatroon, werk, sexueel gedrag, opvattingen over het gezin en de liefde, economische en politieke structuren. Hij denkt dat er sprake zal zijn van botsingen tussen de drie golven die een uitdaging zal zijn voor de met macht beklede elite, in zowel de kapitalistische als de socialistische wereld.

Wat betekent dat nu voor de onderhandelingen met organisaties en personen uit de agrarische wereld als het over de toekomst van het buitenstedelijk gebied gaat? En wat is de insteek voor de structurele veranderingen die het gevolg moeten zijn van gesprekken tussen bedrijven, werkenden en overheden? Gaan die voorspellingen de positie van aandeelhouders als gevestigde macht inderdaad veranderen? Zeker is dat aan alle kanten sprake zal moeten zijn van innovatief inzicht in wat goed onderhandelen is. 

En pas op: we zijn in Nederland al een tijdje op een verkeerd spoor als het om innovatie gaat, de Toffler Estate: “Innovatie definiëren als iets statisch dat kan worden gecreëerd, verworven, bereikt of nagestreefd moedigt aan tot precies de verkeerde focus en gedrag. De sleutel tot het scheppen van een cultuur van innovatie is actief, betrokken en geïnspireerd leiderschap. Innovatie vraagt om diversiteit die voortkomt uit verschillende ervaringen, perspectieven en achtergronden.”

Als wij als bemiddelaar betrokken zijn in conflicten en helpen onderhandelingen goed te laten verlopen, is het goed je af te vragen of er onder de op tafel liggende conflicten wezenlijke niet benoemde tegenstellingen liggen. Veertig jaar geleden werd het al opgeschreven.

Het werk van Alvin en Heidi Toffler beïnvloedde veel mensen waaronder Gorbachov, Zhao Ziyang, Newt Gingrich en J.D. Power. De oprichter van CNN Ted Turner, zegt dat Tofflers werk hem inspireerde dat bedrijf op te richten. Ook de oprichter van America Online, Steve Case, gaf toe dat zijn fascinatie met cyberspace uit dit werk voortkwam. ISBN 90 204 1832 7