Jaarlijkse Mutual Gains Netwerk evenement op 11 oktober


Burgerfora, stakeholdertafels en vertegenwoordigende democratie

Jaarlijkse Mutual Gains Netwerk evenement

Woensdagmiddag 11 oktober 2023 van 12.30-17.00 uur te Zutphen


Een regering “Van het volk, voor het volk, door het volk” zei Thomas Jefferson, nadat hij Rousseau had gelezen. Maar zo gemakkelijk is dat niet gebleken. Er is afnemend vertrouwen in regering en overheid als geheel. Veel mensen voelen zich in ons representatief systeem niet vertegenwoordigd door politieke partijen. Nieuwe partijen verschijnen en verdwijnen. Door verhardende standpunten hebben andersom, volksvertegenwoordigers moeite om met name inwoners te vertrouwen.

Daarom zoeken velen hun heil in breed overleg tussen overheden en andere stakeholders, meestal de vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Het sluiten van een akkoord tussen die partijen blijkt niet altijd gemakkelijk. De relatie met de “formele democratische” besluitvorming lijkt toenemend problematisch.

Weer anderen denken dat burgerfora samengesteld uit “gewone burgers” de kloof naar de politieke besluitvorming kunnen overbruggen. Selectie van die burgers is dan op zichzelf weer een probleem, waar Van Reijbroek met zijn voorstel tot “loting” voor dit euvel een oplossing denkt te hebben gevonden.

Tijdens ons jaarlijkse Mutual Gains Evenement gaan wij ons gezamenlijk verdiepen in de praktijk, de bestuurlijk democratische aspecten en de rol van communicatie. Deze zijn immers van groot belang voor een geslaagde mutual gains aanpak en voor de inbreng van de beleidsbemiddelaar c.q procesbegeleider.

Ons programma op 11 oktober staat garant voor een fantastische middag in Het Koelhuis te Zutphen (op loopafstand vanaf het station).

De Frans Evers Award for MGA 2022-2023 wordt dit jaar tijdens ons evenement uitgereikt! Dat zal plaatsvinden om 13.45 uur, direct na het welkom en de inleiding op de middag. Daarmee is er ook gelegenheid voor Staatssecretaris Alexandra van Huffelen om de prijswinnaar als een van de eersten te feliciteren.

Programma

Alexandra van Huffelen, demissionair staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
Beeld: ©RVD Ð Valerie Kuypers en Martijn Beekman

12.30 Ontvangst in Het Koelhuis inclusief lunch en netwerken

13.30 Opening en inleiding van het onderwerp en toelichting op de werkwijze

13.45 Uitreiking Frans Evers Award voor Mutual Gains 2022-2023

14.00 Keynote speech door Alexandra van Huffelen, demissionair Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Zij heeft in het verleden o.a. als trainer met MGA gewerkt en heeft veel ervaring opgedaan met MGA als wethouder in Rotterdam, directeur van het havenbedrijf van Amsterdam en als Staatssecretaris van Financiën belast met de afhandeling van de toeslagenaffaire.

14.30 Commitment aan één van drie workshops:

  • De praktijk van de organisatie van de nieuwe democratievormen; praktijkvoorbeelden van burgerfora, stakeholderoverleg en formele besluitvorming; wat werkt en hoe dan? Introductie door en discussie met Marc Rijnveld, Shannon Spruijt en Rob Rietveld.
  • Hoe kan de formele democratie om gaan met organisatie, betrokkenheid en uitkomst van verschillende vormen van burgerparticipatie. Welke voor- en nadelen ondervinden de traditionele kaders van al die nieuwe ontwikkelingen? Introductie door en discussie met Amy Eaglestone, Wouter Mensink en Frits Spangenberg.
  • De rol van communicatie als basis en randvoorwaarde bij burgerparticipatie in complexe (mutual gains) onderhandelingstrajecten. Hoe draagt communicatie bij aan betrokkenheid en vertrouwen? Introductie door en discussie met Maurits Groen, Nicky Struijker Boudier en Monique Broekhoff.

16.15 We brengen plenair de uitkomsten en dilemma’s van de workshops bij elkaar en trekken daaruit conclusies. Zo mogelijk ook met aanbevelingen voor mensen die met deze complexe onderwerpen te maken hebben, zoals politici, onderhandelaars, bemiddelaars, communicatieadviseurs en anders actieve burgers.

17.00 Afsluiting gevolgd door informeel napraten in het bijzondere gebouw.

Als je lid bent van het Mutual Gains Netwerk, wordt er voor dit evenement geen bijdrage gevraagd. Ben je geen lid, dan zijn de kosten €35. Meer praktische informatie is te vinden op de pagina met het aanmeldformulier.