Frans Evers Award MGA toegekend aan Maya Meijer-Bergmans 

Persbericht

Vandaag is tijdens het jaarlijkse evenement van het Mutual Gains Netwerk de Frans Evers Award voor Mutal Gains uitgereikt aan drs. Maya Meijer-Bergmans voor de excellente wijze waarop zij met betrokkenen onderhandelingen heeft gevoerd over door haar geĂŻnitieerde projecten. Mevrouw Mijer-Bergmans is CEO van de MeyerBergman Erfgoedgroep. Projecten zijn onder andere de Westergasfabriek in Amsterdam, Klooster Doornburgh in Maarssen en Paleis Soestdijk.

De prijs bestaat uit een bronzen beeld van Ella van der Ven en een bedrag van â‚¬ 10.000 dat de prijswinnaar in overleg met de jury moet besteden aan de verdere verspreiding en toepassing van de opvattingen over succesvol onderhandelen. Die opvattingen komen voort uit het werk dat aan de universiteiten van Harvard en MIT in Boston wordt verricht. Die opvattingen zijn ook wel bekend als win-win onderhandelen of The Harvard method.

Bijgevoegd is het volledige jury rapport.

Jury rapport

Kunsthistorica mevrouw Maya Meijer-Bergmans, pakt ontwikkelings- en beschermingsprojecten aan die andere projectontwikkelaars niet graag accepteren. Ontwikkelen en beschermen van monumenten met een berg aan voorwaarden en regels zijn niet ieders wereld. Vaak ook zijn de risico’s geheel voor de ontwikkelaar. Mevrouw Meijer onderzoekt de randvoorwaarden, kijkt binnen welk vaak nauw kader afspraken moeten en ook kunnen worden gemaakt, luistert naar de wederpartijen en mogelijke opponenten en zoekt uit wat hen drijft en waar zijn/haar belangen liggen. Binnen deze context zoekt zij het gemeenschappelijke kader en probeert hier tegemoet te komen aan het belang van de wederpartij.  Op een menselijke en pragmatische wijze tracht zij overeenstemming te bereiken en tot consensus te komen. Blijvend goede relaties onderhouden met alle betrokkenen, ook geharnaste tegenstanders van plannen, vindt zij essentieel.

Voorbeelden daarvan, samengevat:

  1. Den Haag Sculptuur/De beelden op het Lange Voorhout

In de periode 1997 – 2001 was Maya Meijer-Bergmans mede initiator en bestuurslid van de Stichting Sculptuur Den Haag. Vanaf 2001 was zij directeur van deze stichting.

Maya Meijer is al vanaf het begin bij de Stichting betrokken. In feite was zij Ă©Ă©n van de initiatiefnemers van deze culturele happening. Na haar terugkomst als directeur van de Stichting Den Haag Sculptuur, heeft zij in2022 met curator John Sillevis de succesvolle expositie met beelden van Javier MarĂ­n georganiseerd. “Het idee ontstond op de Champs-ÉlysĂ©es in Parijs”, vertelt ze. “In de negentiger jaren deed men daar op die schitterende laan al zo iets. Ik zag daar toen de beelden van Fernando Botero en was diep onder de indruk. Iets dergelijks moest ook in Den Haag kunnen, vond ik. En met mij nog een aantal anderen. Het was 1998 en dat was juist het jaar waarin Den Haag het 750-jarig bestaan vierde. Er stonden dus allerlei activiteiten op het programma. We zijn toen naar de gemeente gestapt en hebben ons voorstel daar neergelegd. Aanvankelijk was het enthousiasme niet erg groot. Kosten waren uiteraard de belangrijkste hinderpaal, maar toen we erin slaagden een bestaande tentoonstelling met onder andere beelden van Auguste Rodin te contracteren, ging de gemeente om en kregen we niet alleen het groene licht, maar werkte de gemeente op alle niveaus actief mee.  

Hier is duidelijk een situatie gecreëerd waarin iedereen positief tegenover stond. Inmiddels is na al die succesvolle jaren het enthousiasme enorm. Den Haag Sculptuur is uitgegroeid tot een van de grootste culturele trekpleisters van het zomeraanbod in de stad.

  • De Westergasfabriek, Amsterdam

Bij verwerving van de Westergasfabriek door de fam. Meijer in 2000 was nog geen sprake van een transformatietraject. Dit is eerst zorgvuldig voorbereid en geleidelijk ingezet door de nieuwe eigenaar, MeyerBergman Erfgoed Groep. Met geduld en respect voor de belangen van de deelgemeenten is onder de verantwoordelijkheid van Maya Meijer-Bergmans de programmering verder uitgewerkt, zijn de gebouwen getransformeerd en ook verhuurd en is de Westergasfabriek een succes geworden. 

MeyerBergman Erfgoed Groep was verantwoordelijk voor de transformatie van de Westergasfabriek en het beheer, de verhuur en de exploitatie van de gebouwen. Het vervuilde terrein is gesaneerd en er is een prachtig park aangelegd. De monumentale gebouwen zijn waar mogelijk verduurzaamd, met behoud van het monumentale karakter.   De fabrieksgebouwen bieden nu plaats aan werkplekken, ruimte voor grote en kleine evenementen en diverse horeca-, film- theater- en expositiegelegenheden.

Maya Meijer-Bergmans heeft na verwerving van het terrein deze transformatie en exploitatie begeleid, zowel op het bestuurlijk vlak als op het operationele vlak. Dat betekende intensief contact met het bestuur van de deelraad en bewoners van de staatsliedenbuurt. In overleg met alle betrokkenen is een alom toegejuichte transformatie gerealiseerd.

  • Buitenplaats Doornburgh, Maarssen

In 1957 werd het landgoed betrokken door de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf. De zusters lieten in 1964 een imposant kloostercomplex bouwen door architect Jan de Jong, leerling van Dom Hans van der Laan van De Bossche School. De architectuur is sober en oogt modern, ondanks dat het inmiddels al meer dan 50 jaar oud is. In het gebouw lijkt de tijd te hebben stilgestaan en heel veel is nog in oorspronkelijke staat. MeyerBergman Erfgoed Groep heeft in 2016 de buitenplaats verworven en is doende met de transitie van deze buitenplaats. Daarbij is de rol van mevrouw Maya Meijer-Bergmans bepalend.

De transitie krijgt vorm dankzij renovatie, het toegankelijk maken van de buitenplaats voor het publiek en de ontwikkeling tot een plek waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. Doornburgh als plek voor reflectie en actie. Bij de verkoop van de buitenplaats door de Priorij Van De Reguliere Kanunnikessen Van Het Heilig Graf en met het vertrek van de Kanunnikessen uit het klooster, de zgn.  Priorij, was onderwerp van gesprek hoe om te gaan met de (kunst)voorwerpen van de Kanunnikessen.

Maya Meijer-Bergmans heeft in dat kader aangeboden deze (kunst)voorwerpen daar waar mogelijk tentoon te stellen en deze in bruikleen te nemen. Daarbij zou de collectie voor het publiek behouden blijven. De verkoper was hier erg content mee.

De gemeente Stichtse Vecht, waarbinnen de buitenplaats is gelegen, was belast met de opvang van vluchtelingen uit OekraĂŻne (en andere aangewezen doelgroepen) en had uit dien hoofde behoefte aan een opvang- annex huisvestingslocatie. Na onderling overleg is besloten het Hoofdhuis, dat werd gebruikt voor bijeenkomsten cs, te verhuren aan de gemeente voor de opvang van vluchtelingen. Beide partijen hebben hier een goed gevoel bij. 

  • Paleis Soestdijk, Baarn

De verkoop van het paleis door het Rijksvastgoedbedrijf in 2017 was een politiek dossier; het paleis moest eigenlijk behouden blijven en niet in private handen komen, maar ook voor het publiek toegankelijk blijven.

In de tender, waarbij Maya Meijer- Bergmans een voortrekkersrol had, is met het Made by Holland plan, de gedachte meegenomen dat het paleis voor eenieder toegankelijk blijft. Vervolgens is de koopsom gebaseerd op 17,5 miljoen inwoners van Nederland, waarvoor symbolisch een bedrag van een dubbeltje per inwoner is betaald. Door MeyerBergman Erfgoed Groep is in 2017 de voor de herontwikkeling van Paleis Soestdijk uitgeschreven tender gewonnen. Het uitgangspunt voor de nieuwe bestemming van Paleis Soestdijk is om het landgoed in samenhang te ontwikkelen, zodanig dat het unieke karakter van het ensemble onaangetast blijft. De iconische kwaliteit en de bijzondere schoonheid van Landgoed Paleis Soestdijk wordt zo in ere hersteld en voor de toekomst behouden en programmatisch wordt een nieuwe laag toegevoegd. Als bestuurder van MeyerBergman Erfgoed Groep is drs. Maya Meijer-Bergmans verantwoordelijk voor deze transitie.

De gemeente Baarn had de opgave asielzoekers te huisvesten. De familie Meijer heeft vervolgens voorgesteld om de verhuur van het hoofdgebouw en bijgebouwen op het Marechausseeterrein te beĂ«indigen en deze ruimten te verhuren aan het COA. Dit is een van de samenwerkingen met de gemeente Baarn, waarbij de wederzijdse belangen goed worden behartigd. 

Dit alles overziende heeft de jury geconstateerd dat mevrouw Maya Meijer-Bergmans niet zo zeer in woord, maar wel in daad vrijwel alle principes van de Mutual Gains aanpak toepast. Dat gebeurt vooral intuïtief. Samenhangend met haar karakter, opleiding en levenservaring toont zij echte interesse voor de belangen van betrokkenen bij ontwikkelingen die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Zij durft ook in ingewikkelde en controversiële situaties haar nek uit te steken en te constateren dat het anders moet en kan. Creativiteit is haar sterke wapen. Maar ook goed kunnen luisteren en het willen onderhouden van goede relaties, ook met tegenstanders van de plannen, kenmerkt haar wijze van informeren, luisteren en onderhandelen. Om mevrouw Meijer te citeren: “Er is altijd een oplossing!” De woorden opgeven en weglopen behoren niet tot haar vocabulaire.

Het is mij namens de jury een groot genoegen de Frans Evers Award 2022-2023 uit te reiken aan:

Mevrouw Meyer- Bergmans