Oproep nominaties Frans Evers Award 2020

 

De jury zoekt kandidaten die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het Mutual Gains gedachtegoed in Nederland. Bijvoorbeeld door:

 • een innovatief project
 • aanpak van een maatschappelijke opgave
 • een publicatie- hun oeuvre / carrière

De jury van de Frans Evers Award voor 2020 roept eenieder op kandidaten te nomineren voor de prijs.

Een kandidaat kan een persoon, instelling of bedrijf zijn die/dat op professionele wijze, al dan niet bewust, een prestatie heeft geleverd volgens de aanpak van het Mutual Gains gedachtegoed. De kandidaat heeft bijgedragen aan het zodanig voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke tegenstellingen dat dit een inspiratie is voor de vakgroep. Ter illustratie: het kan gaan om een bijdrage aan, of aanpak van, een complexe maatschappelijk relevante opgave, een boek of publicatie, maar ook een voorbeeldproject of eventueel een oeuvre. De bijdrage dient actueel relevant te zijn voor Nederland.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens een MGA-vakbijeenkomst.

De prijs bestaat uit:

 • een wisselprijs, in de vorm van een bronzen beeld door Ella van der Ven
 • een bedrag van € 10.000,- te besteden aan de ontwikkeling van het vakgebied MGA.

Bij de prijs behoort de verplichting om de ‘opbrengst’ van de vakontwikkeling vast te leggen en deze op een vooraf met de jury overeeengekomen wijze te delen tijdens een conferentie of bijeenkomst met vakgenoten van het netwerk.

De procedure is als volgt:

 1. Eenieder kan een derde nomineren, met eigen motivatie (vormvrij)
 2. Nominaties dienen vóór 15 december 2020 ontvangen te zijn op info@mga-netwerk.nl
 3. De jury maakt een longlist van 10 kandidaten. De voorstellers krijgen een format waarin zij hun kandidaten kunnen presenteren en motiveren waarom die in aanmerking zouden komen voor de prijs
 4. In de aanloop naar het MGA-event maakt de jury drie genomineerden bekend
 5. De jury zal op de MGA-vakbijeenkomst de winnaar bekendmaken
 6. In overleg tussen jury en winnaar worden afspraken gemaakt over verantwoording van de prijs
 7. De winnaar neemt voor het eerstvolgende jaar deel aan de jury

De jury bestaat uit de volgende personen:

 • Frans Evers, voorzitter van de jury
 • Erik Pool, directeur Participatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en algemeen secretaris van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
 • David Laws, namens het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam
 • Alexandra van Selm, programmadirecteur Internationaal MVO SER