Nieuwjaarsbericht van voorzitter Frans Evers

Mede namens het team dat met zoveel inzet onze vele activiteiten voorbereidt en uitvoert, wens ik bezoekers van deze website en in het bijzonder onze leden een vredig, gelukkig en gezond jaar. Vorig jaar schreef ik dat we weten dat dit voor enkelen onder ons, met alle verdriet, geen waarheid zal blijken. 

Hoe verdrietig dat 2023 ons in zoveel opzichten heeft teleurgesteld. Vrede is verder weg dan ooit, lijkt het wel. Kansen om conflicten met onderhandelingen te be毛indigen worden niet benut. Machtsdenken en wraak beheersen het politieke nieuws. Geluk zal velen van ons wel hebben toegelachen, maar in samenhang met gezondheid is er ook veel verloren. Zo raakten we onze Femke Vergeest op 19 januari kwijt. Ze was voor ons allen een voorbeeld in vele opzichten. We missen haar zeer.

Maar nog steeds kan ieder van ons er wel aan werken om het voor anderen beter te maken, door persoonlijke aandacht, door echt te luisteren en creatief te zijn bij confrontatie met problemen. Toepassen van de verworvenheden van de Mutual Gains Approach berust niet alleen op inzicht en techniek, hoe belangrijk ook. Degenen onder ons die als bemiddelaar optreden, weten dat als geen ander. Hoe dikwijls word je in al je goede bedoelingen niet met jezelf geconfronteerd? Ik schreef een jaar geleden, met Michael Wheeler, dat creativiteit misschien wel de belangrijkste eigenschap van goede onderhandelaars en bemiddelaars is. Zelfkennis is dat misschien nog meer. 

In ons netwerk hebben we elkaar nodig, om van elkaar te leren, consensus te vinden bij tegengestelde opvattingen, nieuwe oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken te bedenken en vooral ook in de praktijk te laten zien dat het samen zoeken naar oplossingen wel degelijk zin heeft. In colleges aan slimme studenten confronteren Wendy en ik hen met wereldproblemen en vragen hen na te denken over mogelijke oplossingen door onderhandelingen. Dikwijls worden we verrast door hun idee毛n. In dit nieuwe jaar gaan we dan ook door met de uitbreiding van ons netwerk met ambitieuze jonge mensen.
We zijn blij met enkele nieuwe leden die zich het afgelopen jaar bij ons hebben aangesloten:聽Jeroen Medema, Mariska Noorloos, Jeroen Meijers, Steven de Bie, Alexandra van Selm, Jeanine Evers, David Laws, Karsten Schipperheijn en Hein Pierhagen. Sommigen behoorden informeel al enige jaren tot het netwerk door hun aanwezigheid op bijeenkomsten en webinars.

We zien elkaar graag in het nieuwe jaar, bij voorkeur tijdens een van onze netwerkbijeenkomsten of anders via Zoom bij onze webinars. We hebben weer een interessant programma. Maak het goed!

Frans Evers

p.s. Een kleine oefening in zelfreflectie: Een pauwhaan wandelt een eindje en hij ziet ineens een ooievaar staan en zegt tegen hem: 鈥淲at ben jij een opschepper.鈥 Schrijf de volgende zinnen van de discussie tussen de vogels.