MGA-netwerkbijeenkomst 14 oktober 2011

Op vrijdag 14 oktober vond in Utrecht een kennisdelingsbijeenkomst van het MGA-netwerk plaats. Veel deelnemers hadden een gast meegenomen waar ze mee samenwerken in MGA-trajecten, waardoor er een boeiend en divers gezelschap van ruim 20 personen – uiteenlopend van opdrachtgevers en opdrachtnemers, publiek en privaat, adviseurs en omgevingsmanagers – te gast was op het kantoor van Berenschot. Op de agenda stond het thema ?Omgevingswet?. Momenteel wordt gewerkt aan deze nieuwe wet, die voortbouwt op de aanbevelingen van de Commissie Elverding en een aantal zaken eenvoudiger (en sneller) moet maken. In de brief van de minister (d.d. 28 juni 2011) geeft zij aan dat de nieuwe wet betekent dat er ook meer aandacht voor het proces moet komen, in het bijzonder de eerste fasen van een gebiedsontwikkeling. Aangezien dit tot de kern van de Mutual Gains Approach behoort, hebben de deelnemers besproken wat deze benadering kan betekenen voor partijen die straks met de Omgevingswet te maken krijgen. De adviezen en aanbevelingen zullen door de deelnemers mee worden genomen naar hun eigen achterban. 

 Naast de Omgevingswet en MGA werd ook een concrete casus besproken van van de deelnemers. Daarbij werd ingegaan op vertegenwoordiging en mandaat van partijen betrokken in een MGA-traject.

 Het MGA-netwerk zal in de toekomst vaker bij elkaar komen om kennis en ervaring op MGA gebied te delen. Doel daarbij is om de praktijk centraal te stellen en elkaar daarbij te helpen: hoe passen wij MGA toe en tegen welke problemen lopen wij aan? Geheel passend bij de MGA principes, willen deelnemers aan het netwerk over de grenzen van hun organisaties heen stappen en gezamenlijk het gedachtegoed in Nederland verder brengen.