mga netwerk event

Beste MGA-collega’s,

Volgende week is het zover: het netwerkevenement exclusief voor MGA professionals. Het belooft een dynamische, gezellige en inspirerende middag te worden. Plenaire bijeenkomsten worden afgewisseld met mini-workshops, een ‘open space meeting’ en de gelegenheid informeel bij te praten met een drankje en een hapje. Het programma ziet er als volgt uit: 

14:00 uur                                    Inloop

14.30 uur                                    Welkom

14.50 -16.00 uur                         World café

16.10 – 17.00 uur                       1e ronde mini-workshops

17.10 – 18.00 uur                       2e ronde mini-workshops

18.10 uur                                    Reflectie en plenaire afsluiting 

18.45 uur                                    Buffet

Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van de workshops. Bij binnenkomst kun je een toegangsbewijs uitkiezen voor een workshop in ronde 1 en een workshop in ronde 2. Er is een beperkt aantal toegangsbewijzen per sessie. Dus heb je een bepaalde sessie op het oog, wees er dan op tijd bij!

Mocht je je nog aan willen melden, dan kan dat via deze link.

Wij kijken ernaar uit jevolgende week te ontmoeten!

Hartelijke groeten,

mede namens het MGA Netwerk, CBI en het Public Mediation Programme van de UvA,

Marc Wesselink en Hans van Zijst

WesselinkVanZijst B.V.

 

 

WORKSHOPS MGA NETWORK EVENT

16:10 to 17:00 PM – ROUND 1

 

 

1.1     Framing and assumptions in negotiation                  ENG

          David Laws & Marc Rijnveld

Framing: The way we look at a situation also determines the way we think about solutions. We are often unaware of our assumptions. This session will take participants through a short simulation in which we will encounter the implicit assumptions that we have. Participants experience how disruptive and frustrating it can be when we want to start a conversation with others based on unconscious assumptions.

 

1.2    Trouble or paradise?                  ENG

          Wendy Versteeg & Onno van Eijk

In this interactive session we want to talk to each other about & discuss the crucial success and failure factors in the (Dutch & American) negotiation practice. What dilemmas do we encounter in negotiation situations and how to deal with them as an experienced negotiator?

 

1.3     Probleemdefiniëring: “if you have a hammer, everything looks like a nail”                  NL

          Martien Kuitenbrouwer

Conflicten zijn er in soorten en maten. Niet elke manier van conflictoplossing is geschikt voor elk vraagstuk. In deze sessie kijken we naar verschillende typen vraagstukken en gaan we het gesprek aan over de interventies die zo’n type vraagstuk nodig heeft.

 

1.4    Introducing the Values-based Principles in Company-Community Conflict                  ENG

         Mia Corpus

Tension, animosity and, sometimes, violence. These plague every person involved in the conflict.  It’s not just the community that experiences it. Corporate people do too. Take a glimpse into how the values-based process has brought groups together in many communities across the Philippines. This brief session involves an activity designed to expand mindsets.

 

1.5    MGA and reinventing democracy                  ENG

         Marc Wesselink

Similar to other western democracies, democracy in the Netherlands is going through difficult times. Substantial percentages of voters vote against the establishment. They don’t feel represented anymore. In an interactive session on the future of democracy, you will be guided through a three-step- approach that can help you organize a dialogue on reinventing democracy in your own neighborhood, using the principles of the Mutual Gains Approach.

 

WORKSHOPS MGA NETWORK EVENT

17:10 to 18:00 PM – ROUND 2

2.1    De relatie tussen formele besluitvorming en consensus building in Nederland                  NL

         Frans Evers

In een recente workshop met staf en studenten van de opleiding Conflict Resolution van de UvA en leden van het MGA network werd een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, mede naar aanleiding van het verslag van de Raad van State over 2018. Daarin werd gesteld dat de ontwikkeling naar akkoorden met stakeholders de macht van de wetgever zou aantasten en dat zou verkeerd zijn. Immers de wetgever dient het algemeen belang, terwijl stakeholders alleen deelbelangen, met name die van henzelf of hun organisatie behartigen. Frans Evers maakt een vergelijking tussen drie mogelijke modellen. Hierbij gebruikt hij een recente blogspot van Susskind van november jl. (zie link op www.mga-netwerk.nl), de gang van zaken bij de klimaatakkoorden en zijn eigen ervaring.

2.2    JFF in Amsterdam: what choices would you make? A dilemmas game!                  ENG

         Jeroen Medema

Joint Fact Finding is a widely used practice in the work field of the MGA professional. But what is JFF exactly? And is there only one way to conduct a JFF study? In this workshop you are given the lead over a seemingly simple project: investigate if the municipality of Amsterdam can establish a dedicated festival terrain on the outskirts of the city. Will you choose a JFF approach? And if so, what choices would you make along the way?

2.3    How to (dis-) assemble trust                  ENG

          Marielle van Dijk

The easier trust is used, the more elusive it becomes. In particular, the government is looking for ways to gain or restore trust in participation processes. But is trust as feasible as we think? In this workshop we investigate how to (dis-) assemble trust by placing the concept on a metaphorical cutting table.

2.4    We gaan SOMMEN! En nu? Van idee naar uitvoering                  NL

         Brenda Blankendaal

Binnen woningcorporatie Intermaris heeft Brenda de taak SOM te implementeren. Van een implementatieplan zit ze nu midden in de uitvoering daarvan, met behulp van trainingen, ambassadeurs, inspiratieteams en zeepkistsessies. Hoe kom je van idee tot uitvoering? Welke stappen zet je en hoe kun je dit uitwerken voor jouw organisatie?

2.5    Knowing and showing the process values of MGA                  ENG

         Femke Vergeest & Marja van Schie

In this interactive workshop we will explore the values we recognize in the Mutual Gains Approach. We are curious to what extend these values are recognized and shared in an international context. We then discuss how these values are visible in the behavior of the process supervisor and/or participants; how do you make the values explicit in behavior or process agreements? How to cope with these values being violated and what do you do? The results are summarized and sent to the participants afterwards.