Karsten Schipperheijn per 1 maart nieuwe directeur-bestuurder Vogelbescherming Nederland

Vanaf 1 maart a.s. stapt Karsten Schipperheijn over van P2 naar Vogelbescherming Nederland, waar hij de nieuwe directeur-bestuurder wordt. Zelf zegt hij:

“Na bijna 18 jaar sluit ik een fantastische tijd bij P2 af. Een lang avontuur met inspirerende P2-collega’s, diepe vriendschappen, talrijke boeiende opgaven, samenwerking met vele opdrachtgevers en collega’s op de klussen. Maar nu vlieg ik uit. Per 1 maart word ik Directeur-Bestuurder van Vogelbescherming Nederland. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met de mensen van Vogelbescherming.”                                                                                                              

Karsten begeleidde tal van integrale samenwerkingsprojecten tussen rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, Ngo’s en bedrijven. Michiel Herkemij, voorzitter Raad van Toezicht:

“Met Karsten Schipperheijn hebben we een ervaren, gedreven en verbindende directeur gevonden. We staan voor grote maatschappelijke opgaven zoals de landbouwtransitie, de woningopgave en de gevolgen van klimaatverandering. De urgentie voor vogels en natuurherstel is groot, hier in Nederland en internationaal. Met Vogelbescherming Nederland en mensen die vogels en natuur een warm hart toedragen, zal Karsten de belangen van vogels behartigen om samen te bouwen aan een vogel- en natuurvriendelijk land.”

Wij zijn verheugd over de wens van Karsten om lid van ons netwerk te blijven. We verwachten dat hij ook in deze nieuwe functie met zijn vele kwaliteiten zal bijdragen aan de betekenis en het functioneren van ons Mutual Gains Netwerk.