MGA-professional

Karsten Schipperheijn

Avatar foto

Huidige positie: procesmanager | programmamanager | omgevingsmanager | facilitator | review projecten | mede-eigenaar van P2 en van Schipperheijn Consulting

Achtergrond: Ik begeleid al bijna 30 jaar complexe besluitvormings- en samenwerkingstrajecten. Eerst als public affairsconsultant in Den Haag, Brussel en London, vervolgens als strategisch adviseur bij een provincie en de laatste zeventien jaar bij P2.
Vanaf 2008 kwam ik in aanraking met MGA en ben dit vervolgens in 2010 gaan proeven bij de bron in Boston. Als MT-lid van P2 heb ik de ontwikkeling van Verbindend Onderhandelen, zoals wij de combinatie van procesmanagement en MGA noemen, altijd ondersteund. En als de tijd tussen het managen van een bedrijf van 70 professionals en het uitvoeren van complexe opgave dit toeliet, droeg ik ook een steentje bij aan vakontwikkeling, waarbij Marja en Femke altijd het voortouw hadden.
Als halve Nederlander en halve Deen sta ik met twee benen in twee culturen. Culturen die dicht bij elkaar liggen, maar ook duidelijk nuanceverschillen kennen. Hierdoor leerde ik van jongs af aan hoe verrijkend meerwaardecreatie kan zijn, als je je werkelijk verdiept in twee talen, twee culturen, belangen en behoeften. Vanaf 2011 heb ik het gedachtengoed van MGA toegepast in het project Ruimte voor de Waal Nijmegen, waar ik omgevings- en plaatsvervangend projectmanager was. Sindsdien heb ik het metier niet meer losgelaten. Sinds 2019 ben ik ook in mijn moederland actief met Verbindend Onderhandelen. Samen met Marja – en tot voor kort ook met Femke - leid ik in het Deense professionals op en coach ik hen om gebiedsgerichte klimaat- en biodiversiteitsopgaven vanuit de MGA-gedachte uit te voeren. Met als doel om de trajecten te versnellen, meer impact te genereren en aan te sluiten aan de behoefte die er ook bij de Deense burgers is, om meer zeggenspraak in hun eigen direct omgeving te hebben.
Reflectie, een stevige discussie, goede en slechte voorbeelden zijn nodig om dit vak verder te brengen. Er is nog zo veel slecht belangenmanagement in Nederland en in de wereld dat verbeterd kan worden. Ik ga graag het gesprek aan met vakgenoten om mijzelf en anderen te bekwamen. Daarom zou ik graag onderdeel uitmaken van het MGA-netwerk.