En de winnaar is…Onno van Eijk!

Onno van Eijk heeft de provincie Zuid Holland getransformeerd, van een MGA sceptische organisatie tot een organisatie met een eigen MGA team, en een jarenlang trainingsprogramma rond MGA en strategisch omgevingsmanagement.

Onno van Eijk spreekt MGA. De mate waarin hij de principes ervan heeft geĂŻnternaliseerd en het gemak waarmee hij ze verwoordt, heeft hem in staat gesteld het MGA-denken te verspreiden onder professionals en organisaties die in hun werk met complexe, mogelijk explosieve uitdagingen worden geconfronteerd. Het potentieel en de betekenis ervan zijn misschien wel het meest direct herkenbaar in Onno’s vermogen om MGA-denken op organisatieniveau uit te drukken en zo het bereik en de betekenis ervan te vergroten. Dit komt tot uiting in de ontwikkeling van de “Vliegende Brigade” en de “extra in de rugzak” die dit heeft gebracht voor beoefenaars die werkzaam zijn in Zuid-Holland. Het is ook aanwezig in projectwerk langs de grens met BelgiĂ«. Onno’s vloeiendheid stelt hem in staat, terwijl hij nadenkt en aandacht schenkt aan de vereisten van een organisatie, te begrijpen en aan de orde te stellen wat dit betekent voor de professionals die in deze organisaties werken. De vertaling die dit met zich meebrengt, vereist een diep begrip van de MGA-principes, de internalisering die nodig is om ze uit te drukken in de persoonlijke stem die ze leven geeft, en het vermogen om deze te vertalen naar verschillende omgevingen en zo het bereik en de betekenis van MGA te vergroten.

De jury vindt alle vier genomineerden mogelijke winnaars van deze belangrijke prijs. Iedere kandidaat heeft eigenlijk alleen sterke punten op de meeste criteria. Bijzondere resultaten van de inzet van bijzondere mensen hebben Nederland een stukje mooier gemaakt, mensen die met grote toewijding werken aan de geloofwaardigheid van moderne democratie door participatie en goede onderhandelingen serieus te nemen.

De jury heeft onder hen een bevlogen verteller gezien die vanuit het hart van de mutual gains approach opereert en dat begrijpelijk kan presenteren. Hij overtuigt als vakman niet alleen door de inhoudelijke reflectie op de projecten die hij uitvoert maar ook daar de vertaling ervan naar veranderkwesties voor organisatie en cultuur. Hoe succesvol hij dat doet mag blijken uit de mate van verspreiding van zijn verhalen en van de concrete lessen naar honderden van zijn collega’s die daardoor zijn provincie potentieel tot een verstandiger en empathische bestuurlijke partner maken dan deze zonder zijn zendingswerk had kunnen zijn.

Bescheiden als hij is acht hij zich ondanks deze prestaties nog niet rijp voor deze blijk van waardering maar in de ogen van de jury is juist hij een krachtig voorbeeld voor anderen. In presentatie, deskundigheid en disseminatie een waardige drager van deze vak-award.

De winnaar van de Frans Evers award voor MGA 20/21 is Onno van Eijk.

Namens de jury, Amsterdam 7 juni 2021,

Mr. Frans W.R. Evers, voorzitter