Bijzondere oevre prijs voor Femke Vergeest en Marja van Schie

Er zijn bijzondere omstandigheden en redenen die de instellers van de Frans Evers Award, daarin gesteund door de voorzitter en leden van het Mutual Gains Netwerk, tot het besluit hebben gebracht nu, aan het eind van het jaar 2022 extra aandacht te vragen voor de betekenis van die award.

Leden van het netwerk die medewerkers zijn van de organisaties die de prijs hebben ingesteld, komen volgens de reglementen voor de prijs niet in aanmerking. Voor sommigen is dat een terechte beperking, voor anderen is het een onnodige barrière voor het uitspreken van grote waardering voor bijzondere personen. 

Bovenbedoelde organisaties en leden van het netwerk hebben besloten voor twee van die medewerkers, mede aanjagers van de grote vlucht van de toepassing van de mutual gains approach in Nederland, een bijzondere prijs voor het gehele oeuvre van die medewerkers toe te kennen. 

Dat betekent dat de selectie van kandidaten voor de Frans Evers Award 2021-2022 gewoon doorgaat. De bedoeling is de winnaar op het zomer-evenement van 2023 bekend te maken. Voor die procedure gelden de reglementen als vermeld elders op deze website.

Ten behoeve van deze prijstoekenning is door Ella van der Ven, de maker van het bronzen beeld voor de award, een extra exemplaar gegoten. Dit beeld zal dus een blijvende plaats in de omgeving van de laureaten kunnen krijgen.

Marja van Schie en Femke Vergeest
Marja van Schie en Femke Vergeest

Het is niet nodig de excellente bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van het mutual gains gedachtegoed in extenso te melden. Hun collega’s, alle leden van de Mutual Gains- en SOM- gemeenschap zijn daarvan voldoende op de hoogte. Laat gezegd zijn dat kennismaking met, en begrip van de mogelijkheden van de mutual gains approach hun leven heeft veranderd. De waardering van collega’s voor hun persoon en hun werk is van blijvende betekenis.

De prijs is op 14 december namens het Mutual Gains Netwerk door Frans Evers en Marc Wesselink in kleine kring uitgereikt.