Nieuwjaarsbericht van voorzitter Frans Evers

Alle bezoekers van deze website en in het bijzonder onze leden wens ik dat 2023 voor hen een vredig, gelukkig en gezond jaar mag worden. We weten dat dit voor enkelen onder ons, met alle verdriet, geen waarheid zal blijken, de statistiek is nu eenmaal geen zinloos bedenksel. We kunnen met ons allen er wel aan werken om het voor anderen beter te maken, door persoonlijke aandacht, door echt te luisteren en creatief te zijn bij confrontatie met problemen. Creativiteit is misschien wel de belangrijkste eigenschap van goede onderhandelaars en bemiddelaars. En optimisme, ook al lijkt daar vaak geen ruimte voor te zijn.

Veel mensen vinden ook in sombere tijden hun creativiteit en optimisme terug in de natuur, zoals Antoinette van Steenhoven in de NRC van 3 januari:

“In de schemering in het bos passeer ik een vrouw die omhoog kijkt. “Hoor jij ook die merel fluiten?” vraagt ze. Inderdaad, dat hoor ik. Een merel die op nieuwjaarsdag zingt alsof het al voorjaar is. De vrouw is opgelucht met mijn bevestiging. Ik ben blij dat zij me erop wees. In verbazing staan we samen even te luisteren naar dit nieuwjaarsconcert. “We hadden elkaar gewoon even nodig!” zegt ze.

Ook in ons netwerk hebben we elkaar nodig, om van elkaar te leren, consensus te vinden bij tegengestelde opvattingen, nieuwe oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken te bedenken en vooral ook in de praktijk te laten zien dat het samen zoeken naar oplossingen wel degelijk zin heeft. Daarom ben ik blij dat we enkele nieuwe leden kunnen verwelkomen, Haro Schultz van Haegen en Raymond Vromans kwamen er in 2022 bij. Op dit moment zijn er 4 potentiële leden voorgedragen, we hopen hen in de bijeenkomst van 17 maart a.s. te kunnen verwelkomen. Daar staat tegen over dat er voor het eerst in ons bestaan leden hun lidmaatschap hebben beëindigd, omdat ze helemaal niet meer in hun werk en/of omgeving met de toepassing van MGA in contact komen. Ik dank Huub Schrijver, Jos van der Schot, Marten van der Gaag en Robbert Hijdra voor hun inbreng. In dit nieuwe jaar gaan we proberen ons netwerk uit te breiden met ambitieuze jonge mensen, die de gelegenheid zullen krijgen een eigen kring op te zetten. Details volgen later.  

Ik sluit af met dichtregels van e.e. cummings, geciteerd in genoemde NRC:

may i be gay/ like every lark/ who lifts his life/ from all the dark/ who wings his why/ beyond because/ and sings an if/ of day to yes.