MGA-professional

Luc Berris

Avatar foto

huidige positie: adjunct directeur regio Noord Holland en Utrecht bij Natuurmonumenten

achtergrond: ecoloog en projectmanager

Nieuwsgierig is, als overtreffende trap van belangstellend, een handige eigenschap bij het werken volgens de ideeën van MGA. Dit kwam mij dan ook goed van pas bij de trainingen door Larry Suskind en Frans Evers die ik volgde, samen met collega's van Staatsbosbeheer en van de toenmalige ministeries van VROM en LNV (nu I&M resp. ELI). Gezamenlijke tevredenheid over een eerste opgeloste game werd direct afgestraft met de harde maar nuttige boodschap dat "we hadn't made the pie larger".

In mijn huidige werk begeef ik me regelmatig in overleggen over gebiedsprocessen, over regelgeving, over het pogen conflicten op te lossen of anderszins. Soms expliciete, soms impliciete onderhandelingen. Eerlijk gezegd wordt daarbij de werkmethode vrijwel nooit van tevoren als zodanig besproken. Desalniettemin helpt het mij enorm — en daarmee hopelijk de andere deelnemers ook — direct in allerlei situaties te kunnen putten uit m'n MGA-box. Iemand zit aan tafel zonder z'n batna te kennen en overspeelt daardoor z'n hand. Er wordt gezondigd tegen het principe van de "joint factfinding" met wantrouwen bij partijen tot gevolg. Het denken in belangen wordt als ongewenst beoordeeld — "Wat nou belangen, we gaan toch gewoon samen een mooi advies maken!". Het is leuk dit soort situaties direct te duiden en vervolgens door te pakken en het gezelschap direct het MGA-pad op te sturen, al is het maar voor een onderdeel van de methode.