MGA-professional

Petra van den Brand

Avatar foto

Huidige positie: specialist besluitvorming bij Infram BV

Nederland mooier en veiliger maken door mensen, partijen en inhoud bij elkaar te brengen. Vanuit deze drijfveer heeft Petra een jarenlange ervaring in dienst van overheden zoals provincie Gelderland en het ministerie van LNV (o.a. Dienst Landelijk Gebied) en sinds 2012 in dienst als senior adviseur bij Infram BV.

Met haar enthousiasme en ervaring zorgt Petra er voor dat in complexe bestuurlijke projecten resultaten geboekt worden. Ze schakelt daarbij moeiteloos tussen het bestuurlijk en omgevingsproces, de organisatie van het project (incl. team en opdrachtgevers) partijen) en de inhoudelijke kant. Petra enthousiasmeert mensen en weet hen te verbinden aan een gezamenlijk doel of visie en dat vervolgens vast te houden. Ze past de MGA werkwijze in de praktijk toe, door het proces goed te organiseren (bijv. met joint fact finding en passende governance) en door via de inhoud op zoek te gaan naar maatschappelijke meerwaarde. Door haar kennis van gebiedsontwikkeling en door (bestuurlijke) samenwerking praktisch te maken laat ze zien dat complexe projecten, samenwerkingen tussen overheden en een open participatieproces wel kansrijk zijn.

Een goed voorbeeld daarvan is haar rol als projectmanager Meanderende Maas. Als projectmanager namens alle 10 partners (rijk, regio, natuurorganisatie) is Petra er in geslaagd om te komen tot gezamenlijke besluitvorming door alle partners, dat op een stevig draagvlak in het gebied kan rekenen. Petra heeft daarbij steeds gewerkt vanuit het gezamenlijk belang en is daarbij de spanning tussen partijen en tussen overheden en bewoners niet uit de weg gegaan.

Petra was in 2021 1 van de 4 genomineerden voor de Frans Evers Award. Uit het jury rapport:
Petra van den Brand heeft de praktische toepassing van MGA-principes onder andere geïllustreerd in haar werk aan de Meanderende Maas; zij toont niet alleen begrip van de belangrijkste inzichten en methoden, maar ook een diep begrip van de spanningen die het oproept en de praktiserende professionals waarmee ze moeten omgaan als ze moeten slagen. Haar werk toont een grote gevoeligheid voor de spanning tussen de systeemwereld van het beleid en de leefwereld van degenen die de landschappen bewonen die worden beïnvloed door projecten zoals de Meanderende Maas en het vermogen om de MGA-aanpak te gebruiken om deze spanningen aan te pakken door stem te geven aan en creatief te vinden manieren om op beide te reageren. Uit haar werk blijkt ook waardering voor de spanningen die hierdoor ontstaan voor de onafhankelijkheid van de facilitator en de manier waarop MGA-principes en -praktijken facilitators kunnen helpen voldoende om te gaan met het creëren en behouden van het werkvertrouwen dat essentieel is voor de MGA-praktijk. De jury vindt het voorbeeldig dat ze erin is geslaagd haar aanpak zodanig in harten en hoofden van de betrokkenen vast te zetten dat ook geruime tijd na haar vertrek op dezelfde wijze wordt gewerkt.