MGA-professional

Marije Paardekooper

Avatar foto

Marije Paardekooper
Huidige positie: Senior project manager bij de Gemeente Delft
Achtergrond: milieukunde/(afval) water
Marije is een gedreven professional die recent werkzaam is als senior project manager bij de gemeente Delft. Hier leidt zij het proces rond de fysieke samenvoeging van drie scholen in Delft op een daarvoor geschikte locatie. Gecombineerd met mogelijk meerdere functies en multidisciplinair ruimtegebruik. Binnen de gemeente Delft is grote interesse in het MGA gedachtegoed en Marije zal hier ook MGA introduceren.
Marije heeft de ervaring met MGA voornamelijk in de praktijk opgedaan. Tijdens haar werk als beleidsadviseur afvalwater bij het Hoogheemraadschap van Delfland kwam Marije in aanraking met Frans Evers. Het zogenaamde learning by doing! Marije heeft jarenlang onderdeel uitgemaakt van het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). Een netwerk waar het MGA gedachtegoed hoog in het vaandel staat. Omdat Marije graag zelf processen wilde faciliteren en zich verder wilde specialiseren in MGA is ze gaan werken bij P2. Hier heeft ze meerdere processen begeleid en heeft ze ook presentaties en trainingen gegeven, waaronder in Göteborg en Singapore.
Marije: Ik geloof dat de overheid (gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries) MGA veelvuldig nodig hebben om de inwoners van hun gebieden beter te laten participeren en inzicht te krijgen in welke belangen hun “klanten” hebben. Vooral het behoud van de duurzame relatie is essentieel omdat de overheid zijn/haar klanten niet kan kiezen. Maar ook de overheden onderling hebben elkaar nodig met de grote maatschappelijke opgaven waar we in Nederland voor staan. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij en geniet ervan om dit proces te begeleiden.