MGA-professional

Marc Rijnveld

Avatar foto

Huidige positie: Directeur van Public Mediation, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam | Bestuurslid MGA netwerk

AchtergrondMarc Rijnveld heeft ruim 25 jaar ervaring in het veld van complexe beleidsvorming in het publieke domein. Hij werkte achtereenvolgens voor de Rijksoverheid, TNO en het bedrijfsleven. Marc werkt op het grensvlak van onderzoek & praktijk en helpt partijen bij het oplossen van controverses door hen te verbinden met hun eigen belangen. Hij werkt samen met organisaties aan complexe strategische vraagstukken in het ruimtelijke domein, zoals de energietransitie en de verduurzaming van de industrie. Daarnaast werkt hij met omwonenden in klankbordgroepen en burgerfora over uiteenlopende onderwerpen die de directe leefomgeving van mensen raken. In 2014 werd hij associé van het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam. Het programma is in 2018 verzelfstandigd tot een bedrijf dat hij samen met Martien Kuitenbrouwer heeft opgericht. Sinds 2022 is Marc bestuurslid van het Mutual Gains netwerk.