MGA-professional

Linda Reijerkerk

Avatar foto

Huidige positie: directeur van het Centrum voor Conflicthantering, vz. van verschillende bezwaarschriftencommissies (PWN) en vertrouwenspersoon. Lid International Standards Commission IMI, International Mediation Institute.

Achtergrond: milieukundige, antropoloog

Linda Reijerkerk heeft veel ervaring als procesmanager, senior beleidsadviseur en mediator in de publieke sector. Mutual Gains en stakeholder participatie is iets wat zij al vele decennia toepast, eerst in alle continenten op de wereld, later vooral in Nederland. Ook Strategisch Omgevingsmanagement is een onderwerp waar zij zich al vele jaren mee bezig houdt. Toen zij merkte dat mediation skills nog aan haar participatie toolkit ontbraken, is zij mediator geworden. Zij is sinds 2006 werkzaam ais directeur van het Centrum voorConflicthantering, mediator, coach en trainer. Als gecertificeerd MfN-mediator heeft Linda Reijerkerk meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van (complexe) mediationzaken, stakeholder participatie, MGA. Zo heeft zij vele succesvolle zaken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, samenwerkings- en arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en conflicten bij de overheid helpen oplossen. Daarbij heeft zij situaties die soms al meer dan 15 jaar "vastzaten" tot een bevredigend einde weten te brengen, zoals bijvoorbeeld over de Nationale Parken, over windturbineparken, afvaldepots, etc. Haar specialiteit is multiparty (meerpartijen)mediations.

Linda heeft de nodige bestuurlijke ervaring bij uiteenlopende organisaties. Zij is creatief en innovatief en vooral verbindend, omdat – zo is haar visie- dat het verschil maakt tussen een geslaagd of minder geslaagd project.
Zij is (mede)auteur van een tiental publicaties, waaronder de boeken: Stakeholder Participatie (2020), Bruggenbouwers, (2019 SDU), Doorbreken van Impasses, de praktijk van de leefomgevingsmediator (2017 Boom), Groepsmediation (2008), etc.