MGA-professional

Marc Wesselink

Avatar foto

Huidige positie: partner bij WesselinkVan Zijst, senior adviseur omgevingsmanagement

Marc is een zeer ervaren adviseur Mutual Gains en Strategisch OmgevingsManagement. Hij werkt al ruim 20 jaar aan projecten waarin conflicterende belangen centraal staan. Eerst als milieuadviseur (directeur van Environmental Resources Management Nederland) de laatste 11 jaar als organisatieadviseur (partner bij Twynstra Gudde, oprichter Mutual Gains Adviesteam)

Marc is een geƫngageerd adviseur. Hij richt zich op vraagstukken die hij als maatschappelijk relevant beoordeeld. Hij heeft Strategisch OmgevingsManagement onder meer ontwikkeld om de Tripple Bottom Line (People, Planet, Profit) vroegtijdig met elkaar om de tafel te brengen. Zijn tijd verdeelt hij onder a) het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot het oplossen van langdurige conflicten, het bouwen van duurzame relaties en het verankeren van SOM in organisaties , b) het ontwikkelen en verrijken van het MGA- en SOM gedachtegoed en het hierover publiceren en c) het opleiden van studenten en professionals in MGA en SOM.

Voorbeeld projecten zijn onder meer het Strategisch OmgevingsManagement voor Maasvlakte 2. Van 2005 (na partiƫle vernietiging PKB door Raad van State) tot eind 2009 (toen besluitvorming definitief was). Maar ook het met 24 organisaties na 34 jaar komen tot een gezamenlijk besluit over de de oplossing van mobiliteits en leefbaarheidsproblemen in de Grenscorridor tussen Eindhoven en het Belgische Hasselt. Maar Marc werkt ook voor bedrijfsleven, ministeries, politie, publieke nv's, et cetera. Daarnaast doceert Marc OmgevingsManagement aan de TSM Business School, AOG School of Management en Nyenrode Business University (frequent gastdocent).

Sinds 1 januari 2011 heeft Marc Wesselink samen met Hans van Zijst, WesselinkVanZijst opgericht, een gespecialiseerd bureau in professioneel belangenmanagement. Marc is auteur van het Handboek Strategisch OmgevingsManagement.