MGA-professional

Paul Manders

Avatar foto

Collega’s vinden mij van nature een bouwer. Ik verbind en ontwikkel graag zaken die ogenschijnlijk onmogelijk lijken. Vooral daar waar sprake is van uiteenlopende of zelfs tegengestelde belangen. Soms gaat het om een conflictsituatie aanpakken en soms om ideeën verrijken. Samen met partijen een complex idee uitvoerbaar maken. In beide situaties staat het creëren van beweging, waardecreatie en duurzaam netwerken voor mij centraal. In 2005 kwam ik in aanraking met de Mutual Gains Approach (MGA) bij een opgave in Noord Holland. Ik herkende veel elementen van die aanpak in mijn werk en heb me vervolgens in Boston, de bron van MGA, verder verdiept in de aanpak. Bij mijn huidige werkgever p2 managers voer ik vaak opdrachten uit voor samenwerkingsverbanden in de publieke en private sector met soms ook betrokkenheid van onderwijsinstellingen.

Daarnaast combineer ik praktijk en theorie door ook MGA trainingen te geven, onder andere voor de Provincie Utrecht. Juist door mijn praktijkervaring kan ik als trainer veel extra’s bieden aan de deelnemers. Als procesmanager heb ik een onlangs een samenwerkingsopgave tussen 20 gemeenten op het gebied van Klimaat en Energie begeleid. Momenteel begeleid ik een horizontale samenwerking tussen vier Europese bedrijven in de olie- en vetten industrie. In opdracht van 12 gemeenten en het Hoogheemraadschap van Delfland ondersteun ik een samenwerkingstraject in de afvalwaterketen. Sinds 2009 ben ik internationaal gecertificeerd facilitator (IAF).