MGA-professional

Johan Apperloo

Avatar foto

Huidige positie: Strategisch Procesadviseur Advies- & Ingenieursbureau Antea group

Achtergrond: Bestuurskundige

Vraagstukken oplossen, creëren in plaats van repareren, onverwachte verbanden leggen, nieuwe combinaties introduceren. Mooi woorden? Ja, misschien wel, maar wel woorden of beter, activiteiten waar ik enthousiast van word! Dat is namelijk het leukste gebleken in mijn ruim 23 jaar werkervaring. Zaken oppakken waarvan men zegt dat ze te vast zitten, dat ze onoplosbaar zijn en dan toch die zaken los krijgen door anders te kijken, anders te luisteren en anders te handelen. Anders? Ja, vanuit dialoog en vanuit een breder perspectief waardoor je zaken met elkaar kunt verbinden tot aantrekkelijke oplossingen.

In de Mutual Gains Approach herken ik dit andere kijken, luisteren en handelen. Overigens noem ik het inmiddels vaak coöperatief onderhandelen. Daarmee is de positieve spanning namelijk direct duidelijk; het voelt als onderhandelen (en dat is het ook) maar je doet het vanuit het zoeken naar samenwerking.

Twee voorbeelden:

Bestuur & Directie - Vijf wethouders, één gedeputeerde en een DB-lid van het waterschap die strijd voeren over de provinciale bijdrage in hun gezamenlijke project. De gemeenten willen 3 miljoen terwijl de provincie denkt aan hooguit de helft van dat bedrag. Dit issue staat de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in de weg (hetgeen enkele bestuurlijke blazoenen danig zou bevlekken). Door toepassing van de principes van MGA en met name door het zoeken en vinden van creatieve insteken eindigen partijen in vriendschap, blijven de blazoenen onbevlekt en hoeft de provincie maximaal 0,9 miljoen bij te dragen.

Ruimtelijke ontwikkelingen - De provincie die de gemeentelijke brug graag wil verhogen voor de vaarrecreanten maar enkele heftig protesterende omwonenden op haar pad vindt. Het project zit al jaren vast. Bij nadere analyse blijkt dat bewoners vooral zorg hebben over de in hun ogen onveilige verkeerssituatie. Oké, er is dus sprake van zowel een vaar- als een verkeersknelpunt! Dat inzicht alleen al, die erkenning richting bewoners, dat bracht al lucht in de zaak. Door vervolgens een groep te vormen van bewoners, ondernemers, ambtenaren, plaatselijk belang en deskundigen en door vanuit een blanco situatie gezamenlijk te zoeken naar onderliggende waarden, belangen en oplossingen, lag er na 6 bijeenkomsten een gedragen schetsontwerp.