MGA-professional

Frederique van Zomeren

Avatar foto

Huidige positie: Ombudsman Zorgverzekeringen | DoeDemocratie.nu | HAvZ Mediation

Achtergrond: (internationaal) jurist, MfN-registermediator

De rode draad in het werk van Frederique van Zomeren is het 'in verbinding stellen' t.o.v. het klassieke juridische model van 'ingebrekestelling'. Vanuit die visie verbindt Frederique bedrijven en overheden met hun stakeholders/consumenten om een effectieve en duurzame relatie te creëren of een effectieve samenwerking tot stand te brengen.

Als Ombudsman Zorgverzekeringen zet ze zich in voor een duurzaam zorgstelsel, vanuit responsiviteit, menselijkheid en kennis.

Frederique heeft ervaren dat consensus building en mediation in elkaars verlengde liggen. In beide gevallen gaat het er om de echte wensen en belangen inzichtelijk te krijgen, om naar elkaar te luisteren, en om daarmee gezamenlijk een duurzaam resultaat te boeken. Soms vanuit een conflictsituatie, maar vaker vanuit een idee dat met een prikkelende en creatieve samenwerking beter resultaat te behalen is. In de mutual gains approach (MGA) is een aardig compromis niet voldoende, maar werk je met elkaar aan een win-win situatie. Ze ontwikkelt nieuwe methodieken en leidt professionals op om deze manier van werken in de praktijk te brengen.

Haar ervaring met MGA en het oplossingsgerichte werken zet Frederique ook in haar eigen bedrijven DoeDemocratie.nu en HAvZ Mediation in. Als mediator in complexe vraagstukken over o.a. ruimtelijke ordening en vluchtelingen, als facilitator van het eerste grote Burgerberaad in Nederland (Amsterdam), als internationaal onderhandelaar over milieubeleid namens Nederland en de EU/VN, en als secretaris van het Nationaal Contact Punt van de OESO voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze is freelance trainer bij het Nationaal Genootschap van Burgemeesters, het Centrum voor Conflicthantering en voor de Grotius opleiding en inzetbaar als dagvoorzitter.

Frederique draagt ​​actief bij aan de ontwikkeling en inbedding van alternatieve geschillenbeslechting door regelmatig te publiceren in vakliteratuur, media en podcasts. Frederique was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Mediators Vereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging van professionals in mediation, en bestuurder bij de Mediators Federatie Nederland (MfN).