MGA-professional

Henri Deelstra

Avatar foto

Ik ben ruim 16 jaar actief in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling en richt me op de procesmatige en organisatorische kant van complexe (gebieds)ontwikkelingen. Ik doe dat als proces- en projectmanager vanuit het advies- en ingenieursbureau Antea group.

Mijn passie is Nederland mooier maken. Organiseren van deskundigheid en creativiteit voor integrale, duurzame oplossingen (het juiste team op de juiste plek) en verbinden van partijen en het vinden van oplossingen buiten het gebaande pad geven mij energie. Nieuwe vraagstukken vragen immers om nieuwe aanpakken en oplossingen.

De werkwijze 'gebiedsontwikkeling' is zo'n nieuwe aanpak die ik binnen het partnernetwerk Nederland Boven Water mee heb helpen ontwikkelen. Het tackelen van ruimtelijke vraagstukken door op gebiedsschaal belangen en urgenties te verbinden en deze met gevoel en tact te begeleiden tot een duurzame oplossing is een 'vak'. Dit 'Vakmanschap' ontwikkelen door kennis, ervaring, instrumenten en competenties te combineren is blijvend boeiend en uitdagend.

Binnen het 'vak' van gebiedsontwikkeling speelt de Mutual Gains Approach een cruciale rol. In mijn werk merk ik dat MGA partijen bewuster maakt van hun belang en dat van anderen en triggert om vanuit gedeelde waarden de 'rijke' of 'win-win oplossing' te vinden. De energie die loskomt als dit lukt, is bijna een garantie voor het slagen van zo'n nieuwe coalitie.

Daarnaast merk ik als leidinggevende dat de Mutual Gains Approach ook op organisatievlak helpt om buiten hokjes te denken, nieuwe samenwerking mogelijk maakt en innovatie stimuleert. Ken je belang en deel het met anderen om samen het verschil te maken!