MGA-professional

Stefan Morel

Avatar foto

Ik heb in 2006 CONSENS Advies opgericht. Daarvoor ben ik onder andere van 2002 tot en met 2006 directeur van de Commissie voor de milieueffectrapportage geweest. Ik ben in 1985 afgestudeerd als milieukundige. Ik heb mij altijd generalist gevoeld. Ik wilde vakgebieden bijeen brengen en zo de kwaliteit van besluiten en daarmee van ons leefmilieu verbeteren. Maar de kwaliteit van besluiten verwaterde zo vaak: het werd handje-klap, iedereen kreeg wat, de één wat meer dan de ander, maar vaak was niemand echt tevreden. En toen kwam de Mutual Gains Approach op mijn pad.

In 2006 heb ik deelgenomen aan de opleiding Mutual Gains Approach en Consensus building van de International Programme on the Management of Sustainability. Voor mij een eye opener. Ik ging begrijpen dat onderhandelingen over standpunten vaak misliepen omdat we te weinig van de achterliggende belangen weten: we graven ons in en slagen er niet in patstellingen goed te doorbreken. De MGA leert door te vragen onder het motto "never stop asking". Eerst een goede analyse van belangen, elkaar goed begrijpen, dan pas de oplossingen… Het is ook wel eens genoemd: de voorwas is bij consensus building in MGA eigenlijk belangrijker dan de hoofdwas.

Met mijn bureau probeer ik zo goed mogelijk bij te dragen aan duurzame ontwikkelingen. Balans is een kernbegrip: het bereiken van balans tussen belangen van milieu, economie en de positie van mensen. In processen die de tegenstellingen tussen belangen niet toedekken, maar zichtbaar maken. Om zo te komen tot gemeenschappelijk gedragen oplossingen met meerwaarde voor alle partijen. Ik probeer MGA-principes zoveel mogelijk toe te passen in programma's, projecten en beleidstrajecten waarin ik werk. Zoals het deltaprogramma. Gemakkelijk is dat niet, de praktijk blijft weerbarstig!

www.consens-advies.nl