MGA-professional

Marja van Schie

Avatar foto

Huidige positie: Onafhankelijk voorzitter, facilitator en procesbegeleider

Er is geen enkele partij die de complexe maatschappelijke opgaven van vandaag alleen kan oplossen. Om die oplossingen te vinden is samenwerking noodzakelijk. Samenwerking tussen partijen die vanuit verschillende perspectieven naar zo’n complex vraagstuk kijken en die vaak ook verschillende belangen hebben. Om tot een samenwerking te komen met afspraken die uitgevoerd kunnen worden, is goed onderhandelen een randvoorwaarde. En goed onderhandelen is een kunst. De kunst van het Verbindend Onderhandelen.

Als onafhankelijk voorzitter en procesmanager begeleidt Marja onderhandelingstrajecten. Zij zet daarvoor Verbindend Onderhandelen in, een combinatie van de Mutual Gains Approach en effectief procesmanagement. Deze aanpak ontwikkelde zij met collega’s van P2, een bureau waar ze nog steeds voor werkt.

Marja begeleide het Dynamisch Beekdal bij Den Bosch, zette voor het Programma Naar een Rijke Waddenzee de organisatie en de financiering op, was de onafhankelijk programmamanager voor de uitvoering van de overeenkomst voor het Netwerk Afvalwaterketen Delfland, ondersteunde rijkspartijen en NGO’s in het maken van afspraken voor een Natuurinclusieve Energietransitie, ondersteunde het IPO in de ontwikkeling van de routekaart voor de gebiedsprocessen in het landelijk gebied en is actief bij de Sociaal Economische Raad in de professionalisering van procesvaardigheden en MGA.

Marja geeft nationaal en internationaal trainingen Verbindend Onderhandelen / Connective Negotiation.

In 2022 ontving zij samen met haar collega Femke Vergeest (1968 – 2023) de Frans Evers Award voor MGA voor hun hele werk-oeuvre.