MGA-professional

Wendy Versteeg

Avatar foto

Huidige positie: MfN-registermediator en docent/trainer onderhandelen en conflictmanagement

Achtergrond: jurist

Sinds 2008 houdt Wendy zich bezig met de Mutual Gains Approach. Zij geeft MGA-trainingen, ook in samenwerking met Frans Evers en andere MGA-professionals.Tevens doceert zij meerdere vakken m.b.t. leiderschap, onderhandelen, conflictmanagemant en mediation aan de Honours Academy en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. In haar trainingen kunnen met behulp van simulaties zowel private als publieke partijen kennis maken met het wederzijds behartigen van elkaars belangen in plaats van het verdedigen van standpunten. Zelfs in processen waarvoor geen oplossing meer mogelijk werd geacht, zorgt deze aanpak wel voor succes, en verlaten alle partijen tevreden de onderhandelingstafel.Wat Wendy belangrijk vindt, is dat alle partijen leren denken in belangen in plaats van standpunten om zo tot een duurzaam resultaat te komen. Als MfN-registermediator ondersteunt en begeleidt zij partijen om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Niet alleen bij burger-overheid conflicten komen partijen onder haar begeleiding tot goede resultaten. Ook bij andersoortige conflicten begeleidt zij partijen om op een snelle en effectieve wijze tot overeenstemming en afspraken te komen. Als proces- en omgevingsmanager levert zij niet zelf de oplossingen voor bijvoorbeeld complexe ruimtelijke ontwikkelingen, maar legt zij verbindingen tussen partijen, inhoud en procedures.