MGA-professional

Martijn Koobs

Avatar foto

Huidige positie: Procesbegeleider en trainer MGA & Duurzame gebiedsontwikkeling | Cleverland

Achtergrond: Algemeen Econoom (Milieu)

Na meer dan 20 jaar bij de Provincie Noord Brabant te hebben gewerkt in diverse gebiedsontwikkelingen heb ik in september 2022 de stap gemaakt naar Cleverland, een jong en upcoming advies en ingenieursbureau. Het was tijd voor nieuwe energie en nieuwe inspiratie. En de overstap is logisch én geeft me de mogelijkheid om Mutual Gains in de praktijk te brengen en tot uitvoering te komen verder te ontwikkelen samen met mijn nieuwe collega's. Dat vind ik een grote toegevoegde waarde, uiteindelijk moeten we tot uitvoering komen.

Met trots rij ik nu af en toe over de nieuwe N69 bij Veldhoven en Bergeijk. Het is ons gelukt om een zeer verhitte kwestie dat al sinds de jaren '60 speelt op te lossen én te realiseren. Met de inzet van Mutual Gains hebben we met alle gebiedspartners een totaal oplossing gevonden, bestaande uit een nieuwe weg, een 40 tal lokale verkeersmaatregelen én een gebiedsimpuls voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Een van mijn laatste opdrachten bij de Provincie Noord Brabant is de verkenning N69Zuid/N74 geweest. De opdracht was om voor 2030 tot een toekomstbestendige en volhoudbare oplossing te komen voor deze provinciale weg, passend bij en in haar directe omgeving. In dit project heb ik als projectmanager de MGA en SOM(SET) gecombineerd met de technische kennis en instrumenten die Cleverland meebracht in dit project (bijv. system engineering en assetmanagement). Deze combinatie resulteerde in een aantal zeer kansrijke potentiële oplossingsrichtingen.

Nu mag ik als gebiedsmanager samen met het Waterschap de Dommel vorm geven aan de gebiedsgerichte aanpak Natuur, Water, Landbouw, Stikstof voor het Grenscorridor gebied (Waalre, Valkenswaard, Bergeijk en Lommel) ook hier richten we de visiefase in vanuit het Mutual Gains proces.

Voor mij is deze combinatie van het MGA proces denken aan de ene kant en het technische en uitvoeringsgerichte aan de andere kant de toekomst. En vandaar mijn transfer naar Cleverland.

#keepmakingprogresstogether

Martijn Koobs