MGA-professional

Frans Evers

Avatar foto

Huidige positie: plv. voorzitter Commissie Milieueffectrapportage, voorzitter Nationaal Contactpunt OECD guidelines, voorzitter ILG-commissie Amstel, Gooi en Vechtstreek.

Achtergrond: jurist/econoom

Frans Evers is sinds zijn pensionering als hoofddirecteur van Natuurmonumnten oornamelijk actief als beleidsbemiddelaar en docent mutual gains approach. Vele honderden mensen uit overheid en bedrijfsleven in verschillende landen beschouwen hem als hun leermeester. In Nederland besteedt hij veel aandacht aan de toepassing van MGA in de praktijk, waarvan een weerslag is te vinden in het boek "Het kan wel" dat hij op basis van Lawrence .Susskind's boek "Breaking Robert's rules" maakte.

In samenwerking met onder andere het Nirov en Peter van Rooy, Martijn Koobs, Onno van Eijk en Wendy Versteeg verzorgde hij trainingen aan onder meer VROM, Rijkswaterstaat, het IPO, verschillende provincies en bedrijven. Zijn aanpak met een combinatie van theorie en intensieve simulaties heeft hem niet alleen in verschillende landen gebracht o.a. samen met Ida Koppen, Marja van Schie en Sema Alpan, maar ook is daaruit een succesvolle aanpak van moeilijke situaties in Nederland voortgekomen. Beleidsbemiddeling heeft daarmee een nieuwe impuls gekregen.