Marja van Schie: Vertrouwen, bouwen en behouden

Maandag 13 september – van 19.30 tot 20.30 uur

Vertrouwen kunnen bouwen en behouden is een onmisbare vaardigheid bij het toepassen van de Mutual Gains Approach. Maar wat is eigenlijk vertrouwen en waarom is het zo belangrijk? Hoe kun je wantrouwen overwinnen? Vertrouwen is niet zo ongrijpbaar als het soms lijkt. Het is daadwerkelijk op te bouwen en ook te herstellen als dat nodig is. Marja van Schie slaat in dit webinar een brug tussen theorie en praktijk en illustreert met praktische voorbeelden hoe bouwen aan vertrouwen er uit kan zien.

Marja van Schie is Verbindend Onderhandelaar voor Inclusief en voor P2. Ze ondersteunt organisaties, overheden, ondernemers en burgers die oplossingen zoeken voor weerbarstige maatschappelijke vraagstukken. Ze werkt met de betrokken stakeholders aan wateropgaven, de aanpak van de stikstofproblematiek, groen-groen dilemma’s zoals duurzame energie en natuurbehoud en in sociaaleconomische vraagstukken voor de SER. Marja geeft trainingen Verbindend Onderhandelen in Nederland en daarbuiten en houdt zich actief bezig met de ontwikkeling van het vakgebied.