Historie van MGA


Een korte historie van MGA voert ons naar Amerika waar de aanpak, eind jaren 80 is ontwikkeld en naar het Nederlandse milieubeleid van de jaren negentig, waarin de doelgroepenaanpak een grote rol speelde en het ministerie via de Implementation Challenge iedereen ervan doordron.

Vervolgens heeft MGA een plek gekregen als doorbraakaanpak in het RO-beleid van het begin van deze eeuw.