Frans Evers Award 2021-22 niet toegekend

De jury van de Frans Evers Award voor MGA heeft, in overleg met de sponsors van de prijs, besloten de prijs dit jaar niet toe te kennen bij gebrek aan voldoende geschikte kandidaten. De jury vraagt de leden van het netwerk en de vele deelnemers aan de evenementen reeds nu Ā kandidaten voor de prijs 2022-2023 voor te stellen.

Meer informatie over de Award en de procedure is hier te vinden.