Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Netwerkbijeenkomst

17 april om 13:00 - 17:00

Netwerkbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van het netwerk, en na aanmelding via info@mutualgainsnetwerk.nl.

Op woensdag 17 april is er een netwerkbijeenkomst, waarvoor alle leden van harte zijn uitgenodigd.​ We zijn deze keer te gast​​ op het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag (zie foto’s).            

Locatie: Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Het Provinciehuis ligt op slechts 5 minuten lopen van station Den Haag Centraal. Parkeren kan eventueel bij het Provinciehuis, maar er kan geen plek gereserveerd worden.

 

Programma Netwerkbijeenkomst Mutual Gains Netwerk 17 april

13.15 uur Inloop met koffie en thee
13.30 uur Welkom en MGA bij de Provincie Zuid-Holland, door Onno van Eijk (Provincie Zuid-Holland)
13.45 uur Kennismaking met Natuurbegraven Nederland & actuele zaken
14.15 uur Circulaire transitie en MGA, door Robert Tekke (Provincie Zuid-Holland) Rondleiding in nieuwe Provinciehuis (zie foto’s) en discussie
15.15 uur Pauze
15.30 uur Kan MGA een van de manieren zijn waarop we een participatietraject onder de nieuwe Omgevingswet inrichten? Discussie, begeleid door Marc Rijnveld
16.30 uur Borrel

Toelichting op MGA & Omgevingswet:

Met de komst van de Omgevingswet veranderen de eisen met betrekking tot participatie. Deze wet stimuleert vroegtijdige participatie, waarbij belanghebbenden in een vroeg stadium worden betrokken bij het besluitvormingsproces over projecten of activiteiten. Wie zijn deze belanghebbenden? De wet omvat burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden. Kortom, participatie is een essentieel onderdeel van de Omgevingswet, waarbij tijdige betrokkenheid van belanghebbenden wordt gestimuleerd om tot weloverwogen besluiten te komen.

De wet schrijft niet precies voor hoe participatie eruit moet zien. Het bevoegd gezag en de initiatiefnemer hebben vrijheid om keuzes te maken voor de inrichting van het participatieproces. Vaak hanteren zij een beperkte gereedschapskist om dat vorm te geven. De participatieladder van Sherry Arnstein (1969) vormt vaak de basis voor een participatiestrategie, terwijl het denken hierover al 50 jaar verder is ontwikkeld. Zo biedt de participatiekubus van Fung veel (2006) verschillende dimensies om participatieprocessen te analyseren. De belangrijkste elementen van deze kubus:

  1. Informatie: Dit verwijst naar de mate waarin informatie wordt gedeeld met deelnemers. Het omvat aspecten zoals transparantie, toegankelijkheid van gegevens en de mogelijkheid voor deelnemers om informatie te verkrijgen.
  2. Consultatie: Consultatie houdt in dat belanghebbenden worden geraadpleegd voordat beslissingen worden genomen. Het gaat om het verzamelen van meningen, feedback en suggesties van deelnemers.
  3. Besluitvorming: Dit aspect betreft de mate waarin deelnemers daadwerkelijk invloed hebben op de uiteindelijke beslissingen. Het kan variëren van puur adviserend tot co-creatie van besluiten.
  4. Delegatie: Delegatie verwijst naar het overdragen van bevoegdheden of verantwoordelijkheden aan deelnemers. Het kan gaan om het nemen van beslissingen op lokaal niveau of het beheren van specifieke taken.
  5. Empowerment: Empowerment heeft betrekking op het versterken van deelnemers, zodat ze actief kunnen deelnemen aan het proces. Dit omvat het ontwikkelen van vaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen en het creëren van een gevoel van eigenaarschap.
  6. Samenwerking: Samenwerking gaat over het werken met andere belanghebbenden. Het kan variëren van informele samenwerking tot formele partnerschappen.

Kan MGA een van de manieren zijn waarop we een participatietraject inrichten? In de bijeenkomst van 17 april willen we daarover met elkaar in gesprek gaan.

Gegevens

Datum:
17 april
Tijd:
13:00 - 17:00
Evenement Categorie: