Binnenkort verschijnt nieuwe druk Het kan wel!

Begin april 2013 verschijnt een nieuwe druk van het boek: Het kan wel!  

In het boek Het kan wel! laat auteur Frans Evers u delen in zijn kennis en ervaringen met de toepassing van de Mutual Gains Approach (MGA) in besluitvormingsprocessen bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

De Mutual Gains Approach (ook wel win-win benadering genoemd) geeft ruimte voor creatieve beleids- en besluitvorming die rekening houdt met alle maatschappelijke belangen. Deelnemers krijgen vanaf het prille begin de mogelijkheid hun belangen, idee?n en bezwaren naar voren te brengen. Dit proces is zo ingericht dat oplossingen worden ontwikkeld waar iedere partij voordeel bij heeft. De ontwikkelingen kunnen snel en met groot draagvlak uitgevoerd worden en hebben geen last van buitenstaanders die hun hindermacht gebruiken om te vertragen. De oplossingen kunnen vervolgens met groot draagvlak uitgevoerd worden en leveren een duurzamer resultaat op.

De besluitvorming rond ingrijpende gebiedsontwikkeling komt over het voetlicht aan de hand van twaalf voorbeeldprojecten, vari?rend van de Tweede Maasvlakte en de inrichting van het gebied tussen Almere en Schiphol/Amsterdam tot ruimtelijke ontwikkelingen in de Bollenstreek en de combinatie van natuur en industrie in Woensdrecht.

Het kan wel! is een vertaling en bewerking van het boek Breaking Robert?s Rules van Lawrence Susskind, professor en directeur van het Harvard/MIT/Tuft’s “Program on Negotiation”.