MGA-professional

Mariska Noorloos

Avatar foto

Huidige positie: Senior stakeholdermanager duurzaamheid/toegankelijkheid Strategisch OmgevingsManagement NS
Achtergrond: NS staat middenin de samenleving, is onophoudelijk in het nieuws en veel partijen hebben een mening over NS. Soms positief, de laatste tijd vaak negatief. Dat is ingewikkeld, vooral als stakeholders een belang vertegenwoordigen dat lastig verenigbaar lijkt met het belang van NS. Samenwerken met de omgeving, ook in tijden van schaarste, is dan ook cruciaal om vraagstukken op te lossen en een goede relatie met de omgeving te behouden. Als stakeholdermanager duurzaamheid en toegankelijkheid heb ik een verbindende rol tussen NS, ministeries, belangenorganisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen en groene NGO’s. Daarbij is het mijn passie om zicht te krijgen op de belangen die er in het brede veld spelen en gezamenlijk te zoeken naar gedeelde belangen en creatieve oplossingen voor vraagstukken waardoor alle betrokkenen vanuit eigen belang voor samen kiezen. Daarbij is het interne stakeholdermanagement vaak even belangrijk als het externe stakeholdermanagement. Binnen de organisatie is durf nodig om buiten de gebaande paden te denken en ruimte te creëren voor oplossingen die meer waarde hebben dan een compromis.
Mijn achtergrond als onderwijskundige en trainer combineer ik met mijn passie voor MGA bij mijn werk als programmamanager van het interne leertraject Stakeholdermanagement Next Level. Door middel van dit leertraject hebben we in nauwe samenwerking met Twijnstra Gudde en WesselinkVanZijst ruim 200 collega’s en leidinggevenden opgeleid die strategische externe relaties onderhouden om op een transparante, constructieve en creatieve manier in verbinding te staan met stakeholders. Daarnaast ontwikkelden we in het kader van dit programma een interne infrastructuur (spreekuur voor stakeholdervraagstukken, expertteams Canvas Omgevingsmanagement en belangenmatrix, toolbox) om het werk van deze collega’s blijvend te ondersteunen. Ook verankerden we de omgevingscompetentie in het leiderschapsprofiel van NS. Voorbeelden van andere projecten zijn het verwerven van een tractie-energiecontract namens de spoorbranche in een uitdagende energiemarkt, het samen met belangenorganisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen handen en voeten geven aan toegankelijkheidsverbeteringen door middel van maatregelenpakketten en het realiseren van een recent gesloten bestuursakkoord toegankelijkheid binnen een versnipperd OV-landschap.