MGA-professional

Marten van der Gaag

Avatar foto

Verbindend onderhandelen

Het liefst werk ik direct met mensen aan oplossingen. Daarbij zet ik mijn ervaring van meer dan 30 jaar onderhandelen in, mensgericht en verbindend langs de lijnen van de Mutual Gains aanpak met elementen van Dynamisch Verbinden.

De nadruk in mijn aanpak ligt bij het verdiepen en verbinden in een echte onderhandelingssituaties. Soms is het lastig om te formuleren wat Ć©cht belangrijk voor je is of om te ontdekken wat Ć©cht belangrijk is voor de ander. Hierin ligt meestal de opening naar betere oplossingen die meer mensen ten goede komen en daarmee ook duurzaam zijn. Met een gerichte aanpak om te verkennen wat Ć©cht belangrijk is en wat dat betekent, ontstaat verbinding tussen mensen en groeit het begrip voor elkaars positie.

Concreet werken met verdiepende vragen en actief luisteren

Bij de begeleiding van mensen van ministeries, waterbeheerders en natuurorganisaties om een start te maken met een beheer van de Medjerda in TunesiĆ« zag ik weer de wonderlijke kracht van het verbinden. De Medjerda is de belangrijkste rivier van TunesiĆ«, die ontspringt in Algerije en voorziet in 40% van de zoetwaterbehoefte van TunesiĆ«. In december 2021 had WNF TunesiĆ« een werkconferentie georganiseerd waarin de kaders van waterbeheer gebaseerd op natuurontwikkeling werden besproken in combinatie met een introductie van de Mutual Gains aanpak met elementen van Dynamisch Verbinden. Na deze inleidingen en discussies daarover had ik de deelnemers in groepjes van drie gezet. Hoge ambtenaren bij ministeries, waterbeheer, regionale directies met voeten in de klei en mensen van verschillende ngoā€™s, natuurgericht of met sociale doelstellingen. Ze mochten niet met collegaā€™s in dezelfde groep zitten, en moesten om beurten elkaar bevragen met twee vragen: 1. wat is voor jou echt belangrijk in relatie tot het beheer van de Medjerda en 2. Wat zie je dan gebeuren. Iedere deelnemer was vragensteller, bevraagde of observator en ze wisselden na 25 minuten van rol. Het wonderlijke was dat er in de groepjes een zodanige dynamiek ontstond dat ze met elkaar door wilden gaan en meteen aan het ontwerpen gingen met de vervolgvragen: 3. wie heb je nodig en 4. wat ga je nu doen.

Resultaat, ze gingen de hele avond met elkaar door en presenteerden de volgende ochtend hun plannen in de groep. Verdiepend vragen en actief luisteren zijn onontbeerlijke technieken die je actief kunt oefenen om de kern van MGA, ā€œwat is voorbij mijn standpunt Ć©cht mijn belangā€ in de praktijk sneller resultaat te boeken.

Mijn ervaring

Ik werk al ruim dertig jaar volgens de principes van MGA en heb deze toegepast in zeer verschillende setting, lokaal, nationaal en internationaal. Vanaf 2004 ben ik trainer op IPMS en RPMS. Op dit moment ligt de focus van mijn werk in Franstalige training en begeleiding van onderhandelingen.